на головну
укррусангл

Випуск 5 (2008 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є., Шаталова О.В. Особливості ієрархії ціннісних орієнтацій у працівників МНС – представників професійних династій.
 2. Белан С.В. Луценко Т.О. Психологічні особливості допиту неповнолітніх.
 3. Еражнік Ю. Оцінка психологічної готовності керівника управління в умовах кризи.
 4. Ваховська М.Ю. Тривожність та її вплив на професійну діяльність працівників МНС.
 5. Волосячик Н. Вплив типу нервової системи на емоційний стан працівників МНС.
 6. Гажур А.В. Вплив стилю керування на соціально- психологічний клімат у колективі.
 7. Гвоздова О,О. Аналіз соціально-психологічних якостей працівників груп захоплення.
 8. Долженко О.С. Вимоги до якостей особистостей працівників ОВС, які здійснюють службу в екстремальних умовах.
 9. Ільїна Ю.Ю Самостійна робота курсантів у системі професійного становлення.
 10. Ковалевська Т.М. Феномен психологічної готовності як невід’ємна частина професійної підготовки рятувальників МНС.
 11. Нічик О.В.Психофізіологічні аспекти професійного відбору фахівців для діяльності в особливих умовах.
 12. Колесніченко О.С. Психологічні чинники, що визначають ефективність оцінки і формування психологічної готовності працівників МНМ України до дій в екстремальних ситуаціях.
 13. Куфлієвський А.С, Балоцких М.В. Дослідження формування синдрому «Емоційного вигорання» у професійній діяльності працівників МНС.
 14. Лебедева С.Ю., Овсяникова Я.О., Титаренко Д.С. Сучасні проблеми впровадження психотренінгових технологій у діяльність МНС.
 15. Луценко Т.О. Білан С.В. Психологічні аспекти огляду місця події.
 16. Мазепа Б.О. Спілкування в системі міжособистісних відносин працівників МНС.
 17. Медяник Ю.Л. Вивчення професійної спрямованості й соціально-психологічних детермінант вибору професії працівників МНС.
 18. Смельченко К.С. Особливості прояву психологічної нестійкості особистості при подоланні критичних ситуацій у професійній діяльності.
 19. Павленко А.С. Психотренінгові технології як засіб розвитку професійно-важливих якостей працівників МНС.
 20. Паршина Ю.І. Принципи надання психологічної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях.
 21. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Психологічне супроводження професійного навчання та професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.
 22. Побідаш А.Ю. Професійний відбір як основа психологічної придатності до діяльності в екстремальних умовах.
 23. Полторакова Н. Визначення взаємозв’язку агресивності керівників і підлеглих у підрозділах МНС.
 24. Попов В.М. Психологічні чинники оцінювання управлінських кадрів.
 25. Садковий В.П. Специфіка впливу на психіку пожежних- рятувальників надзвичайної ситуації.
 26. Самойлов М.Г. Особливості психологічної підготовки спортсменів до діяльності в екстремальних умовах.
 27. Сафронова О.А. – Психологічні особливості професіоналізації співробітників мнс з різним стажем роботи.
 28. Сергієнко Н.П., Янчук Є.В. Роль емпатії у встановленні контактів у працівників екстремального виклику служби «112»МНС України.
 29. Сергієнко Ю.В. Аналіз статистичних даних плинності кадрів із числа середнього та старшого начальницького складу МНС за 2004-2006 роки.
 30. Титаренко А.В. Психологічна підготовка особового складу аварійно-рятувальних підрозділів до виконання оперативних задач.
 31. Ушакова І.М, Олександрова Н.О. Вплив сімейної кризи на дитячо-батьківські стосунки.
 32. Фурманець Б.І. Волков С.В. Професійно-психологічна підготовка працівників ризиконебезпечних професій.
 33. Хмиров І.М. Психологічні чинники адаптації особистості до професійної діяльності.
 34. Хворост М.Ю. Теоретично-методологічні основи дослідження психічної стійкості керівника.
 35. Ходжамурадова С.А. Гендерні особливості соціального інтелекту у старшому підлітковому віці.
 36. Шапар В.Б, Климчук Ю.В. Суб’єктивні переваги кольорових стимулів при сприйнятті міжнародних кольорових знаків у екстремальних ситуаціях діяльності.
 37. Швалб А.Ю. Проблема співвідношення розвитку емпатії та рефлексії у практичних психологів.
^ Наверх