на головну
укррусангл

Випуск 7 (2010 рік)

 1. Авреньєв Б.Е. Проблема формування лідерських якостей керівника ОВС.
 2. Александров Ю.В. Фактори, які визначають психологічну надійність спортивної діяльності.
 3. Балабанова Л.М. Жизнестойкость как фактор эффективности человека в различных ситуациях служебной деятельности.
 4. Бєлан С.В., Луценко Т.О. Особливості залучення спеціаліста-психолога у кримінальному процесі.
 5. Безродний А.В. Схильність до ризику як особистісна детермінанта небезпечної діяльності.
 6. Білоцерківська Ю.О. Особливості професійної діяльності й аналіз помилкових дій операторів БЩК ТЕС.
 7. Боснюк В.Ф. Інтелект як ресурс поведінки рятувальника в оволодінні собою.
 8. Бочарова С.П. Данилишина С.І. Особливості професійно-психологічної підготовки у системі навчання фахівців екстремальних професій.
 9. Віденєєв І.О., Афанасьєва Н.Є. Особистісні передумови розвитку професійної деформації працівників ОВС.
 10. Волков С.В. Особливості поведінки інспекторів ДПН у фруструючих і конфліктних ситуаціях.
 11. Воронова Ю.В., Гаркавенко Н.В., Ричкова Л.В. Психологічна стійкість дітей і підлітків у важких ситуаціях.
 12. Гонтаренко Л.О. Здатність особистості до диспетчерського виду діяльності в межах МНС України.
 13. Гостєєва Т.В. Проблема довгострокового прогнозу професійної надійності та успішності працівників органів внутрішніх справ України.
 14. Губарєва Ю.В. Задоволеність роботою як один з факторів плинності кадрів.
 15. Євсюков О.П., Садковий В.П. Специфіка особистісних змін, що відбуваються з людьми, які пережили психічну травму.
 16. Землянська О.В. Правові уявлення особистості щодо детермінації злочину.
 17. Злотніков А.Л., Приходько Д.П. Соціально-психологічні детермінанти, що обумовлюють потребу в підвищенні професійної та функціональної надійності військових фахівців.
 18. Іванова Н.Г. Психологічні основи підготовки фахівців екстремальних професій.
 19. Ільїна Ю.Ю. Вивчення психологічних особливостей управлінського спілкування керівників підрозділів системи МНС України.
 20. Казанцева О.О. Критичні ситуації у професійній діяльності дизайнера моди.
 21. Калайтан Н.Л. Особливості емоційної сфери лікарів швидкої медичної допомоги з різним рівнем синдрому вигоряння.
 22. Кокун О.М. Зміст та структура психологічної готовності фахівця до екстремальних видів діяльності.
 23. Кондратова А.В. Аналітичний погляд на проблему професійного самовизначення правоохоронців.
 24. Костенко М.Л. Психологічні характеристики ситуативної дезінформації і психологічні способи її верифікації у професійному спілкуванні співробітника правоохоронних органів.
 25. Корольчук В.М. Обгрунтування організаційної моделі дослідження стресостійкості особистості.
 26. Косолапов О.М. Роль екстремальних умов службової діяльності рятувальників у виникненні негативних психічних станів.
 27. Кравченко О.В. Основні стратегії регуляції професійного стресу, корекція стресових станів.
 28. Кулєшов М.М., Попов В.М. Оцінка результатів діяльності керівника.
 29. Кульчицька Н.Б. Психологічне забезпечення молодих солдатів внутрішніх військ до особливих умов несення служби.
 30. Куфлієвський А.С. Болотських М.В. Індивідуально-психологічні фактори, які сприяють успішності навчально-службової діяльності курсантів університету.
 31. Куций О.А. Види психологічного впливу у діяльності спеціалістів ризиконебезпечних професій.
 32. Ламаш І.В., Селюкова Т.В. Особливості структури відповідальності співробітників ОВС, які мають службові стягнення.
 33. Лефтеров В.О. Теорія прогресивної транспсихічної маніпуляції у тренінгу.
 34. Лєбєдєва С.Ю. Психокорекційний тренінг «антистрес» як засіб підтримки професійного довголіття психолога МНС України.
 35. Литвинова Г.А. Система психологического сопровождения службы в полиции Баварии.
 36. Лім М.І. Особливості підготовки психолога МНС до виїзду.
 37. Магда В.А. Особливості взаємозв'язку мотивації вибору професії рятувальника і локусу контролю особистості та їх вплив на розвиток професійної деформації працівників МНС.
 38. Мазоренко М.О. Діловий імідж – професійно важлива якість спеціаліста.
 39. Максименко С.Д., Осьодло В.І. Психобіографічні характеристики суб’єкта у військово-професійній діяльності.
 40. Малєєв Д.В. Сутність професійної надійності діяльності особистості працівника ОВС.
 41. Малхазов О.Р. Часові показники зорово-моторних реакцій як індикатори надійності людського чинника.
 42. Марченко М.В. Розробка системи виявлення психологічної сумісності в підрозділах МНС України.
 43. Марченко П.П. Дослідження мотиваційної сфери працівників МНС України.
 44. Мілорадова Н.Е., Попова Г.В. Особливості саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ.
 45. Назаров О.О., Бондаренко Я.Г. Особливості психологічної готовності фахівців екстремальних професій до виконання службових обов’язків.
 46. Титаренко Д.С. Екзістенціальні страхи та механізми психологічного захисту особистості.
^ Наверх