на головну
укррусангл

Випуск 8 (2010 рік)

 1. Коваленко А.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження невербального спілкування.
 2. Болотських М.В., Хворост М.Ю. Психологічний аналіз екстремальних факторів професійної діяльності керівника системи МНС України.
 3. Миронець С.М. До проблеми психологічної адаптації фахівців зведених рятувальних загонів
 4. Гонтаренко Л.О. Рівень сформованості професійно важливих якостей працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України
 5. Назаров О.О., Дишкант О.В. Взаємозв’язок схильності до ризику та деяких особистісних якостей рятувальників
 6. Нестеренко В.О., Самбул В.А. Саморегуляція емоційних станів працівників органів внутрішніх справ України
 7. Овсяннікова Я.О. Особливості відновлення психологічної стійкості персоналу МНС України
 8. Олефір В.О. Структурна модель взаємозв’язків особистісних рис та копінг-дій
 9. Опрошанська Л.В., Рютін В.В. Сутність конфлікту та особливості його прояву у підрозділах державної прикордонної служби України
 10. Панченко О.А.,Панченко Л.В., Басараб І.Ю. Особливості психологічної діагностики та корекції осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
 11. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О., Світлична Н.О. Концепція збереження психічного здоров'я працівників МНС
 12. Потапова С.М. Психологічні основи прогнозу надійності професійної діяльності керівника ОВС
 13. Приходько І.І. Концептуальний підхід для систематизації поняття психологічної безпеки людини
 14. Рядинська Є.М. Порівняльний аналіз організаційно-психологічних аспектів функціонування гірничорятувальної служби на прикладі різних країн
 15. Сафін О.Д. Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект
 16. Сергієнко Н.П. Особливості самосвідомості курсантів та студентів НУЦЗУ
 17. Снісаренко А.Г. Особистісні особливості начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, що не сприяють їх професійній успішності
 18. Стасюк В.В., Василенко С.В. Сутність професійно-психологічного відбору військовослужбовців до діяльності в екстремальних умовах
 19. Стрілець В.М., Ковальов П.А., Бородич П.Ю., Федцов А.А. Особливості екстремальної діяльності газодимозахисників
 20. Тімченко О.В., Христенко В.Є.,Оніщенко Н.В. Чи потрібні Україні фахівці з психології екстремальних ситуацій
 21. Титаренко А.В. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
 22. Тітаренко Д.С. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників з різними індивідуально-психологічними якостями
 23. Тур’ян О.В. Психологічні вимоги до особистості співробітника приватного охоронного підприємства
 24. Ушакова І.М. Вивчення особистістних якостей працівників МНС
 25. Федоренкова Л. С. Переважаючі життєві цінності і життєві сфери засуджених жінок
 26. Харченко О. В. Ефективність професійної діяльності
 27. Хмиров І.М. Адаптація курсантів ВНЗ МНС в умовах зміни соціального середовища
 28. Хміляр О.Ф. Інтерпретація категорії символ у філософсько-психологічних студіях
 29. Цокота В.Р. Проблеми психологічної диференціації особливих та надзвичайних умов діяльності
 30. Чернова О.Є. Проблема розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників кримінальної міліції
 31. Шаталова О.В. Особливості соціометричного статусу курсантів НУЦЗУ – представників професійних династій
 32. Швалб А. Ю. Застосування тренінгової технології при формуванні засобів психічної саморегуляції у психологів МНС
 33. Шевченко Р.І. Підвищення ефективності системи підготовки та стійкості управлінців системи МНС з формування довгострокових прогнозів в умовах кризових ситуацій
 34. Шевчук А.М. Медико-психологічні та психосоціальні наслідки дії на психіку людини різноманітних подій катастрофічного характеру
 35. Щербак М.Г. Традиційні та нетрадиційні методи лікування посттравматичних стресових розладів. Світова практика
 36. Янчук Є.В. Особистісні особливості працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику «112» МНС України
 37. Яцків О.С. Напрями та види профілактики психосоматичних захворювань у працівників міліції
 38. Вачков И.В. Уровневая типология взаимодействия психолога с клиентом
 39. Dr. Ulrike Garbe. Медиация в разрешении конфликтов в полиции
 40. Герасимчик А.П., Кремень М.А. Образ динамического объекта как компонент системы профессионального психологического отбора специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 41. Baumstark Guy. Особливості виконання службово-бойових завдань особовим складом сил охорони правопорядку франції, діяльність яких проходить в екстремальних умовах
 42. Калване Илона Алфредовна Самое дорогое, что может остаться в огне
 43. Коноплева И.Н., Калягин Ю.С. Роль тренинговых методов психологической подготовке курсантов вузов мвд России
 44. Алексис Лоренсо Руис. Основные закономерности оказания социально-психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях
 45. Захаров В.Д. Медицинские аспекты сохранения психического здоровья работников рискоопасных профессий
 46. Вишневская В.П. Особенности психологического статуса участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
 47. Я.Г. Бондаренко. Аналіз впливу специфіки професійної діяльності на психологічний стан фахівців спеціальних підрозділів МВС України
 48. Колесніченко О.С. Психологічний аналіз процесу підготовки працівників
 49. Тогобицька В.Д. Психологічні засади професійних деструкцій працівників МНС
 50. Поляков І.О. Зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на успішність діяльності рятувальників ДСАРСПРТ МНС України в екстремальних умовах високогір'я
 51. Богданова І.Є., Перелигіна Л.А., Фролова О.І. Психолінгвістичні особливості мовної діяльності в умовах екстремальної ситуації
 52. Ткачов А.В. Проблема професійної відповідальності особистості в психології
 53. Йовановіч М.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності в екстремальних видах діяльності
^ Наверх