на головну
укррусангл

Випуск 10 (2011 рік)

 1. Боснюк В.Ф. Особливості організації захисно-копінгової поведінки в залежності від психометричного інтелекту
 2. Долженко О.С., Александров Ю.В.Особистісні зміни у працівників овс на різних етапах службової діяльності
 3. Землянська О.В.Особистість як суб’єкт правосвідомості та об’єкт судово-психологічної експертизи
 4. Іванченко Ю.С. Виявлення взаємозв’язку між особистісними показниками і рівнем профессійної успішності працівників митних органів
 5. Коваленко А.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження невербального спілкування
 6. Ламаш І.В., Бондаренко Л.О.Програма інтерактивного семінару-тренінгу для дівчат 15-17 років щодо попередження втягування до проституції неповнолітніх
 7. Литвиненко Д.М.Особливості ціннісно-смислової сфери керівників підрозділів ОВС в аспекті психологічної сумісності з підлеглими
 8. Михайлишин У.Б.Особливості ціннісних орієнтацій неповнолітніх осіб із девіаціями поведінки
 9. Мозговий Г.О. Причини соціально-психологічного характеру, що спонукають дорослих до повторного вибору професії
 10. Оніщенко Н.В., Тімченко О.В. Основні проблеми організації надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації
 11. Опрошанська Л.В., Рютін В.В.Проблемна міжособистісна взаємодія в оперативно-службовій діяльності військовослужбовців державної прикордонної служби України
 12. Перелигіна Л.А., Назаров О.О., Приходько Ю.О., Світлична Н.О.Структурні показники психологічного здоров'я особистості
 13. Підчасов Є.В., Ломакін Г.І. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР в осіб, які приймали участь у бойових діях
 14. Побідаш А.Ю.Основні психологічні підходи щодо поняття «життєстійкості особистості» у вітчизняній та закордонній науці
 15. Погорелов С.В. Засоби масової інформації як чинник соціального управління в умовах надзвичайної ситуації
 16. Попов В.М.Сутність стрес-факторів різної етіології та їх вплив на психіку персоналу підрозділів цивільного захисту
 17. Потапова С.М. Саморегуляція та самоконтроль як професійно важливі якості працівників підрозділів громадської безпеки
 18. Прасол М.І. Проблема формування усвідомленого батьківського ставлення в сім`ях працівників ОВС шляхом психологічного тренінгу
 19. Радько О.В. Основоположні чинники особистості фахівців ризиконебезпечних професій
 20. Сергієнко Н.П., Уварова Т.Ю. Комунікативна компетентність працівників диспетчерської служби 112
 21. Середа Ю.І. Психолог МНС в осередку надзвичайної ситуації
 22. Cинишина В. М. Теоретико-методологічні проблеми формування психологічної стійкості фахівців рятувальних підрозділів МНС
 23. Стеценко Н.Д. Психологічна підтримка у спорті високих досягнень
 24. Ступакова О.В., Ларіонов С.О. Ставлення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ до соціально-професійного оточення (гендерний аспект)
 25. Сузікова О. Г. Особливості навчально-професійної взаємодії «Майбутній інженер–педагог - комп'ютер»
 26. Танасов Г.Г., Влияние пола на переживаемые личностью состояния в ситуации переговоров
 27. Тітаренко Д.С., Коврегін О.В., Послідовність функціонування механізмів психологічного захисту в рятувальників у ситуації екзистенціальної загрози
 28. Титаренко А.В. Особливості динаміки локусу контролю рятувальників на різних етапах професійного становлення
 29. Ткаченко А.Ю. Професійна ідентичність особистості в процесі професіоналізації
 30. Товма М.І. Структури особистості, які забезпечують успішність оволодіння діяльностю майбутніми командирами підрозділів з охорони дипломатичних представництв
 31. Тогобицька В.Д. Психопрофілактика та психокорекція професійних деструкцій пожежних-рятувальників
 32. Ушакова І.М., Кубанов М.Ю.Особливості самооцінки та рівня домагань у курсантів та студентів НУЦЗУ з різною успішністю учбової діяльності
 33. Хворост М.Ю. Модель продуктивної психологічної стійкості керівника МНС
 34. Хмиров І.М.Соціально-психологічна адаптація як чинник формування особистості курсантів МНС України
 35. Цокота В.Р.Модифікація методики «Незакінчені речення» для діагностики професійно психологічної придатності до діяльності в надзвичайних умовах
 36. Чаплак Я.В.Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії
 37. Чернова О.Є. Комунікативна компетентність як складова професійно важливих якостей оперативного працівника ОВС
 38. Шевчук А.М. Психосоматичні порушення у постраждалого населення внаслідок надзвичайної ситуацІЇ
^ Наверх