на головну
укррусангл

Випуск 9 (2011 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є., Назаров О.О., Степанова І.С. Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС
 2. Александров Ю.В. Чинники, що обумовлюють психічну дезадаптацію керівників ОВС
 3. Балабанова Л.М., Жданова І.В. Соціально-психологічні проблеми нормативної поведінки працівників ОВС та причини її порушень
 4. Бєлан С.В., Ковалевська Т.М., Луценко Т.О. Сутність та значення творчого мислення у професійній діяльності рятувальника
 5. Бородич І.О. Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України
 6. Боснюк В.Ф. Продуктивні характеристики інтелекту та когнітивні стилі як інтелектуальний ресурс рятувальника
 7. Гаркавенко Н.В. Оособистісні якості і їх взаємозв’язок з кримінальною поведінкою молоді
 8. Гужва Д.В. Теоретико-методологічні дослідження психологічних бар'єрів у закордонній та вітчизняній психологічній науці
 9. Гура С.О., Щербина І.Є. Психологічні особливості емоційної сфери у працівників підрозділів МНС України
 10. Довбій Т.Ю. Проблема самотності в західній психологічній науці
 11. Доценко В.В. Психологічна характеристика працівників міліції, які переживають кризу середини життя
 12. Іванченко Ю.С. Особливості формування якостей особистості у митників пасажирського і вантажного відділів митниці
 13. Калашніков О.О. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління пожежною безпекою в Україні
 14. Ковальська І. Е. Формування позитивного професійно-особистісного іміджу як умова забезпечення особистої безпеки прикордонника
 15. Коротяєва Л.М. Теоретичні засади відчуття провини як психологічного феномену
 16. Кравченко О.В. Психометрична процедура та критерії прогнозування психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп
 17. Краснокутський М.І. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації
 18. Кратинов В.А. Щсобливості потребово-мотиваційної сфери курсантів, які навчаються у ВНЗ закритого типу
 19. Кулєшов М.М. Про деякі підходи до формування кадрового резерву та підготовки керівників служби цивільного захисту
 20. Куфлієвський А.С., Гузенко В.А., Соколов Д.Л., Неклонський І.М. Підвищення рівня професійної майстерності курсантів та студентів на смузі психологічної підготовки рятувальників
 21. Літвін А. Особливості психологічного захисту особистості рятувальника МНС України
 22. Литвиненко Д.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості працівників ОВС на різних етапах професійної адаптації
 23. Мазоренко М.О. Психологічна структура іміджу професіонала
 24. Миронець С.М. Формування психологічної готовності фахівців зведених рятувальних загонів до діяльності у складі міжнародних гуманітарних місій та рятувальних операцій
 25. Михайлишин У.Б. Аналіз особливостей розвитку девіантної поведінки підлітків
 26. Михлюк Е.І. Аналітичний погляд на проблему формування професійно обумовлених акцентуацій характеру особистості
 27. Овсяннікова Я.О., Заболотна В.В. психологічне супроводження персоналу МНС України в посткатастрофний період
 28. Оніщенко Н.В., Кузнецова М.І. Психологічна основа побудови прогнозу надійності професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
 29. Світлична Н.О. Історичні та сучасні наукові підходи до визначення здоров'я
^ Наверх