на головну
укррусангл

Випуск 11 (2012 рік)

 1. Александров Ю.В. До питання про побудову моделі ефективного керівника в правоохоронній системі
 2. Афанасьєва Н.Є., Назаров О.О. Вплив посттравматичного стресового розладу на професійну мотивацію пожежних-рятувальників
 3. Бабелюк О.В. Основні напрямки вдосконалення професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників
 4. Боснюк В.Ф.Відмінності у використанні захисно-копінгової поведінки в залежності від емоційного ресурсу  особистості
 5. Васильєв С.П., Андрущенко А.О. До проблеми вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції
 6. Віденєєв І.О. Особливості структури та функцій правосвідомості
 7. Волков С.В. Психологічні особливості професійного спілкування інспекторів з Державного пожежного нагляду
 8. Головченко А.С. Взаємозв’язок соціальної креативності та лідерскьих здібностей особистості
 9. Євдокімова О.О. Психологічний супровід в системі практичної підготовки майбутніх правоохоронців
 10. Ковшов Р. В. Методика удосконалення психологічних умов саморегуляції психічних станів військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення  в особливих та екстремальних умовах
 11. Колесніченко О.С., Середа Ю.І. Структурно-функціональна модель професійної  підготовки психолога МНС України
 12. Косолапов О.М. Особливості страхів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністу у курсантів-випускників НУЦЗУ
 13. Кратінов В.А. Роль психологічної стійкості в структурі особистості курсантів у процесі їх особистісно-професійного  становлення
 14. Кузьменко М.Д. Психологічна діагностика нервово-психічної нестійкості військовослужбовців військової служби за контрактом у повітряних силах збройних сил України
 15. Кучма А.В. Соціально-психологічний аналіз відносин в колективі працівників МНС України
 16. Ломакін Г.І. Роль соціальної активності в корекції ПТСР у ветеранів
 17. Малик Я.К. Особистісні реакції водіїв, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди
 18. Мамічева О.В. Іванченко Ю.С. Спеціальна психологічна підготовка для інспекторів митних органів
 19. Миронець С.М. Психологічні особливості діяльності фахівців державної служби медицини катастроф
 20. Мордюшенко С.М. Теоретико-методологічні підходи до проблеми  професіографії
 21. Олійников О.А. Визначення змісту понять психологічної сумісності та згуртованості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
 22. Оніщенко Н.В. Умови виникнення чуток в осередку надзвичайної  ситуації
 23. Перова К.С. Взаємозв'язок суїцидального ризику та емоційного вигорання у викладачів ВНЗ
 24. Поляков І.О., Краснокутський М.І. Визначення поняття стану передстартової мобілізації у спортсменів пожежно-прикладного спорту
 25. Приходько Д.П., Злотніков А.Л. Актуальні проблеми соціально-психологічної адаптації курсантів молодших курсів до діяльності в особливих умовах
 26. Сапєльнікова Т.С. Дослідження особливостей функціонування короткочасної оперативної пам’яті в діяльності операторів енергосистем АЕС
 27. Світлична Н.О. Відношення до здоров’я та оцінка якості життя працівників МНС з різним стажем роботи
 28. Сергієнко Н.П. Стресостійкість працівників МНС на різних етапах професіоналізації
 29. Стеценко Н.Д. Об’єм і концентрація уваги спортсменів-легкоатлетів
 30. Тімченко О.В. Титаренко А.В. Можливості прогнозування психологічної надійності фахівців рятувальних підрозділів МНС України  в процесі їх професійного становлення
 31. Ціцей Р.М. Фактори, що впливають на формування першого враження при встановленні психологічного контакту
 32. Черненко А.В. Вплив тривожності на ефективність навчальної діяльності курсантів та студентів НУЦЗУ
 33. Числіцька О.В. Про основні напрямки оптимізації адаптаційного процесу фахівців медичної служби первинної ланки
 34. Шаповал Л.С.Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості підлітків з нормативною та девіантною поведінкою
 35. Шуляк А.В. Особливості емоційного вигорання працівників МНС України на різних етапах професійного розвитку
   
^ Наверх