на головну
укррусангл

Випуск 12 Частина I (2012 рік)

 1. Назаров О.О., Хворост М.Ю .Оптимізація діяльності керівників  рятувальних  підрозділів в екстремальних умовах на основі  розвитку психологічної стійкості
 2. Александров Ю.В. Психологические особенности профессиональной деятельности руководителей правоохранительных органов
 3. Андрух І.В. Фактори, що впливають на формування феномену «емоційного вигоряння»
 4. Асоцький В.В., Куфлієвський А.С.Взаємозв’язок особистісних особливостей  та професійної мотивації рятувальників МНС
 5. Афанасьева Н.Є. Теоретичні парадигми психологічного  консультування в екстремальних умовах діяльності
 6. Афанасьєва О.А. Особливості формування професійної «Я-концепції» курсантів у навчальному процесі
 7. Борисова Н.П.Аналіз результатів дослідження психологічних  особливостей та засобів подолання стресового  напруження у фахівців пожежно-рятувальних  підрозділів МНС України
 8. Броцило О.Ю.Теоретичний аналіз проблеми адаптації  у професійному становленні фахівців МНС
 9. Бистрова Ю.О.Інноваційна система забезпечення послідовності  в процесі професійно-трудової соціалізації учнів  з порушеннями зору
 10. Волков С.В.Зміст та психологiчні особливості професійної  діяльності iнспектора державної інспекції  техногенної безпеки України
 11. Гвоздова О.О.Психологічні особливості формування особистісних якостей бійців груп захвату під впливом службової  діяльності
 12. Говаленков С.В., Куфлієвський А.С. Гончаренко О.Ю.Сприйняття індивідуального та колективного ризику працівниками МНС
 13. Головченко А.Гармонійний характер і особистість
 14. Гордієнко-Митрофанова І.В.Ігротехнічні знання: зміст і характеристика (Процедурні й ціннісно-змістовні)
 15. Єгорова О.Б., Зозуля О.В., Калмикова О.О. Соціальний стрес, соціометричний та емоційний  статус у соматично хворих підлітків
 16. Желаго А.М. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних внутрішніх військ МВС України
 17. Іванченко О.С.Теоретичні підходи до вивчення почуття провини у працівників МНС
 18. Ігнатьєв О.М.Математична модель процесу генерації псевдовипадкових слів для психолінгвістичного експерименту
 19. Клименко І.В. Профілактика  та корекція професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
 20. Ковальчук Р.О.Психолого-педагогічні умови розвитку здатності до самоорганізації у майбутніх офіцерів-прикордонників
 21. Корольчук В.М.Методи дослідження  впливу стресових факторів  на особистість
 22. Косолапов О.М.Особливості прояву та співвідношення параметрів страху на різних рівнях його протікання
 23. Краснокутський М.І.Дослідження передстартових психічних станів  у спортсменів пожежно-прикладного спорту
 24. Кузьмінова М.М., Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці
 25. Ломакін Г.І. Стрес та бойовий стрес: поняття, симптоми, прояви
 26. Макаренко П.В.Особливості професійної мотивації працівників  підрозділів міліції спеціального призначення
   
^ Наверх