на головну
укррусангл

Випуск 12 Частина II (2012 рік)

 1. Миронець С.М. До проблеми професіографічного аналізу діяльності медиків-рятувальників
 2. Михлюк Е.І. Вплив акцентуаций особистості на успішність  професійної діяльності
 3. Овсянникова Я.О. Психологічна допомога невиліковно хворим в умовах хоспісу    
 4. Олійников О.А. Про основні напрямки досліджень антропогенного психоемоційного стресу в сучасних умовах розвитку екстремальної та кризової психології
 5. Оніщенко Н.В. Горе як реакція постраждалого на втрату
 6. Перелигіна Л.А. Проблема якості життя в екстремальних умовах життєдіяльності людини
 7. Побідаш А.Ю. Особливості методів психологічного впливу піратів на полонених моряків    
 8. Погорєлов С.О. Психологічні особливості уявлень про екстремальну ситуацію як фактор впливу на особистість
 9. Поляков І.О. Деякі фактори, що впливають на зниження рівня  психологічного захисту особистості в умовах  сучасного суспільства
 10. Пономаренко І.В. Фрустрація газодимозахисників МНС України,  як результат впливу небезпечних факторів у процесі їх діяльності
 11. Попов В.М. Вивчена безпорадності як деструкція професійної спрямованості особистості
 12. Приходько Д.П. Дослідження психофізіологічних показників  психологічної готовності курсантів Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба  до виконання службових обов’язків за допомогою комп’ютерної програми «Діагност ІІ»
 13. Приходько Ю.О. Теоретичні передумови вивчення проблеми  психологічного благополуччя особистості  в екстремальних умовах діяльності
 14. Прокопенко Ю.О. Аналіз сучасного стану проблеми психосоматичних розладів
 15. Радько О.В., Ушакова І.М. Методика визначення ефективності професійної  діяльності фахівців служби інкасації  Державної служби охорони при МВС України
 16. Самойлова І. Особливості психічного стану жінок,  які постраждали від фізичного насильства в сім'ї
 17. Сергієнко Н.П., Гасан Г.І. Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості працівників МНС
 18. Тітаренко Д.С., Болотських М.В. Особливості роботи механізмів психологічного захисту у рятувальників в ситуації екзистенціальної загрози
 19. Хмиров І.М. Психологічна адаптація як компонент загального адаптаційного процесу
 20. Христенко В.Є. Психологічні прийоми нейтралізації чуток в осередку надзвичайної ситуації
 21. Швалб А.Ю. Формування психологічної готовності майбутніх психологів МНС до надання екстреної психологічної допомоги
 22. Шелухіна О.М. Особливі умови діяльності працівників транспортної міліції і місце психологічної стійкості в структурі їх професійно-важливих якостей
 23. Щербак І.Е. Особливості професійної спрямованості майбутніх психологів МНС України
 24. Щербина І.Є. Психологічні особливості профілактики суїцидальної поведінки особистості: на прикладі працівників  МНС України
 25. Якушева Є.М. Розвиток рівня конструктивності стратегій подолаючої поведінки у співробітників пожежних і аварійно-рятувальних
   
^ Наверх