на головну
укррусангл

Випуск 14 Частина I (2013 рік)

 1. Александров Д.О. Аналіз комплексної психологічної моделі особистості працівника органів внутрішніх справ
 2. Андрусишин Ю.І. Вплив емоційно-вольової стійкості особистості на її поведінку в екстремальних умовах
 3. Афанасьєва О.А. Взаємозв’язок перфекціонізму та рівня  суїцидального ризику у працівників ДСНСУ
 4. Броцило О.Ю. Порівняльний аналіз суб’єктивних та об’єктивних особливостей адаптації працівників ДСНС  в умовах посадових змін
 5. Ваврик Л.В. Психологічні передумови успішної діяльності правоохоронців в екстремальних умовах
 6. Василенко І.С. Методи та прийоми саморегуляції  психоемоційних станів студентів–спортсменів
 7. Василенко С.В. Психологічні основи управлінської взаємодії  командира (начальника) з військовим колективом
 8. Вачков И.В. Сказкотерапия и арт-терапия как методы помощи  в экстремальных ситуациях: границы и ориентиры  общего ландшафта
 9. Вдовиченко О.В. Психологическая модель рискованного действия
 10. Вишневская В.П. Теоретические аспекты проблемы  профессиографии
 11. Воробйова І.В., Колесніченко О.С., Мацегора Я.В. Модель професійної психологічної готовності до діяльності представників ризиконебезпечних професій
 12. Горяченко Р.І., Ковальова В.Ю. Використання психомалюнка при здійсненні  професійно-психологічного відбору в системі  МВС України
 13. Данилова С.В. Психологические составляющие и механизмы оценивания чрезвычайных ситуаций
 14. Дерев’янко Т.М. Теоретичні та прикладні основи психологічного тренінгу розвитку креативного мислення  кримінальних аналітиків
 15. Досяк М.І. Критерії діагностики лідерського потенціалу керівника внутрішніх військ МВС України та шляхи  їх формування
 16. Злагодух В.В. Професійна відповідальність пілотів цивільної авіації як чинник безпеки авіації
 17. Іванова Н.Г. Формування мотивації фахівця до діяльності в екстремальних умовах
 18. Коваленко А.Б. Проблеми сучасної соціальної психології
 19. Кокун О.М. Чинники розвитку лідерських якостей курсантів
 20. Корольчук В.М. Психологічні детермінанти стійкості особистості  до дії стресогенних факторів
 21. Корольчук М.С. Психологічні заходи з відновлення працездатності фахівців ризиконебезпечних професій
 22. Краснокутський М.І. Об'єктивні та суб'єктивні детермінанти здійснення помилкових дій спортсменами пожежно-прикладного спорту під час змагань
 23. Криворотько А.С. Профессиональное и психологическое здоровье специалистов экстремального профиля
 24. Кришталь М.А., Капля А.М., Снісаренко А.Г. Становлення та розвиток черкаської наукової школи психологічної підготовки курсантів-рятувальників
 25. Кузьменко М.Д. Психологічне вивчення особового складу як засіб  реалізації кадрової політики у Збройних Силах України
 26. Макаренко С. Методи і способи психологічного захисту  особистості в умовах екстремальних ситуацій
 27. Мацевко Т.М., Куций О.А. Дослідження емоційного інтелекту при формуванні лідерських якостей сержантського складу Збройних сил України
 28. Мордюшенко С.М., Лаврик Т.В. Мотиваційні аспекти професійної діяльності  кінологів-рятувальників ДСНС України
 29. Ожерельева О.А., Абильнасирова М.К. Реализация комплексной программы как метод повышения психологической готовности  кандидатов к обучению в военном вузе
 30. Олійник В.В., Литвинчук М.Ю. Психологічна готовність прикордонників  до діяльності в екстремальних умовах
 31. Осьодло В.І. Особистісні чинники подолання стресових ситуацій  в особливих умовах
 32. Полтавська А.І. Роль та функції емоцій в екстремальних  ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах
 33. Потапчук Є.М., Адамчук О.В. Причини виникнення мобінгу у військовому колективі
 34. Сергиенко Н.П. Влияние экстремальных ситуаций  на психические состояния курсантов НУГЗУ
 35. Солдатов С.В. Особливості проявів професійного стресу фахівців за побічними показниками
 36. Старик В.А. Наслідки професійного стресу у фахівців різних професійних типів (за систематизацією Д. Холанда)
 37. Стасюк В.В. Оперативна психокорекція станів військовослужбовців та військових колективів: діагностування,  комплексні заходи
 38. Ушакова І.М. Особистісні предиктори професійного вигорання працівників ДСНС України
 39. Федори Ю.С. Психологические особенности реадаптации шахтеров, пострадавших в результате техногенных аварий на производстве
 40. Цицей Р.М. Інтерактивний компонент у структурі психологічного контакту психолога ДСНС із постраждалим в умовах надзвичайної ситуації
 41. Шаталова О.В. Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого  навчального закладу
 42. Яковенко С.І. Психологічна безпека працівників органів та підрозділів внутрішніх справ
   
^ Наверх