на головну
укррусангл

Випуск 14 Частина II (2013 рік)

 1. Болотських М.В. Структурні компоненти психологічної стійкості  керівника аварійно-рятувального підрозділу ДСНС України
 2. Александров Ю.В. Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції
 3. Блінов О.А. Саморегуляція несприятливих емоційних станів  людини у напружених умовах діяльності
 4. Бондар Л.С. Психологічні особливості невротичних розладів  у курсантів у контексті психологічної безпеки освітнього середовища
 5. Борисова Н.П. Сучасний погляд на проблему професійних  марновірств у працівників Державної служби України  з питань надзвичайних ситуацій
 6. Борисюк О.М. Поняття «Компетентність» в сучасній психолого-педагогічній літературі
 7. Боснюк В.Ф. Взаємозв’язок емоційного інтелекту із захисно-копінговою поведінкою рятувальника в стресових умовах діяльності
 8. Волженцева И.В. Проявления индивидуально-личностных характеристик студентов как предикторов психических состояний студентов в эмоционально-окрашенном периоде учебной деятельности
 9. Гнатюк О.М. Особливості емоційно-вольової регуляції психічних станів у життєдіяльності курсанта ДСНС України
 10. Гурський В.Є. Підготовка особового складу воєнізованих спеціальних підрозділів з використанням пейнтболу, страйкболу  та лазерних тирів
 11. Евдокимова Е.А. Виртуальная реальность как путь в реальную  виртуальность
 12. Євдокімова О.О., Топоркова І.В. Психологічні складові фінансової діяльності
 13. Євсюков О.П. Особливості першого враження про психолога ДСНС у постраждалих від надзвичайних ситуацій
 14. Єгорова О.Б., Зозуля О.В., Калмикова О.О., Муравицька І.С. Прояви страхів у підлітків – девіантів
 15. Ільїна Ю.Ю. Вплив родинної атмосфери на виникнення стресу
 16. Кизим Г.С. Прояв емоційного вигорання у практичних психологів
 17. Ковальчук З.Я. Концептуальні генетико-психологічні основи  оптимізаціїпедагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типпу
 18. Кожевников В.М. Теоретико-методичні засади оптимізації змісту  навчального матеріалу в процесі навчання у вищому навчальному закладі
 19. Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності  молодих офіцерів
 20. Коноплицька О.В. Використання проективних методик для вивчення особливостей ставлення працівників ОВС до різних  категорій неповнолітніх правопорушників
 21. Кравченко К.О. Особливості емоційної сфери курсантів-льотчиків підчас наземної підготовки
 22. Крейдун Н.П., Поливанова Е.Е., Яворовская Л.Н., Яновская С.Г. К проблеме профессионализации личности  выпускника высшей школы
 23. Кривоконь Н.І. Екзистенційне переосмислення травмуючого досвіду учасниками бойових дій в Афганістані: погляд через роки
 24. Крутолевич А.Н. Раскрытие и обсуждение травматического события как факторы риска развития посттравматического стрессового расстройства работников  экстремальных служб
 25. Лефтеров В.О. Взаємозв’язок стилів діяльності та професійної ідентичності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 26. Lunov V.Ye. Specific features of professional thinking of lawyers in the context of social and psychological safety  of personality
 27. Макарова О.П. Професійна ідентичність особистості  у психологічних дослідженнях
 28. Матвиенко К.О. Психологические детерминанты жизнеспособности девиантных подростков
 29. Миронець С.М. Психологічні особливості утворення та супроводу  діяльності міжнародних гуманітарних місій
 30. Мовмига Н.Є. Життєві домагання майбутніх правохоронців  у життєвому та професійному самоздійсненні
 31. Назаренко І.І. Формування фрустраційної толерантності у рятувальників у системі професійно-психологічної підготовки
 32. Овсяннікова Я.О. Дитина в умовах надзвичайної ситуації: психологічна допомога
 33. Олешко Д.О. Тeoрeтичний aнaлiз cтaну дocлiджeнocтi прoблeми пcиxoлoгiчниx бaр’єрiв ocoбиcтocтi у прoфeciйнiй дiяльнocтi
 34. Оніщенко Н.В. Психологічні наслідки надзвичайної ситуації
 35. Пигарева К.О. Формирование неосознаваемой мотивации занятий экстремальными видами спорта: психодинамический  подход
 36. Попова Г.В., Богдан Ж.Б. Особистісно-адаптаційний потенціал керівників  середньої ланки вищого навчального закладу
 37. Пряхіна Н.О. Психологічні механізми уникнення кризових ситуацій працівниками ОВС під час проведення профілактики домашнього насильства та відвідування важких сімей
 38. Радько О.В. Психологічні особливості фахівців інкасації з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина II)
 39. Рафальская Е.А. Отдельные аспекты практического применения  метода танатотерапии в условиях организации психологической реабилитации сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
 40. Рядинская Е.Н. Особенности интуиции пожарных и ее влияние  на принятие решений в ситуации неопределенности
 41. Савка І.М. Особливості настановної сфери осіб, схильних до кумуляції фізіологічного афекту
 42. Сервачак О.В. Теоретичний аналіз психологічних проблем проведення масових спортивних заходів
 43. Ситник А.Г., Скрипець А.В., Чужа О.О., Демянчук В.Б. Людський чинник та його вплив на психологічну  безпеку фахівців екстремальних професій в авіації
 44. Сорока А.В. Програми дослідження розвитку ефективності  соціальної адаптації особистості після звільнення  із пенітенціарних установ
 45. Сірко Р.І. Практичні аспекти підготовки психологів вищих  навчальних закладів до діяльності в особливих умовах
 46. Ступакова О.В. Особливості професійної самосвідомості курсантів ВНЗ МВС України під час навчання
 47. Тімченко О.В. Соціально-психологічні детермінанти психічної  травматизації постраждалих від надзвичайних ситуацій
 48. Тиньков А.М. Проблема обеспечения психофизиологической   готовности операторов к активным действиям в экстремальных ситуациях
 49. Тогобицька В.Д. Особливості професійної самоідентифікації майбутніх рятувальників
 50. Федосеев В.А., Селюкова Т.В. Клинические особенности психических расстройств при экстремальных ситуациях
 51. Хмель Н.Д., Зинченко И.И. Психологическая природа религиозной веры
 52. Хохліна О.П. Становлення індивідуального стилю цілеспрямованої активності як умова успішного функціонування суб’єкта в екстремальних ситуаціях
 53. Цокота В.Р. Програма тренінгу розвитку сфер особистості  командирів відділень військових пожежних підрозділів, що визначають психологічні особливості ефективності професійної діяльності
 54. Якушева Є.М. Особливості професійної самосвідомості фахівців  пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України з різним рівнем конструктивності стратегій долаючої поведінки
   
^ Наверх