на головну
укррусангл

Випуск 14 Частина III (2013 рік)

 1. Максименко С.Д. Генетико-моделирующий метод: его эвристический  и развивающий потенциал
 2. Любель Жерар. Психологическая поддержка личного состава  национальной жандармерии
 3. Андрєєва І.А. Психологічна характеристика якісного управління персоналом ризиконебезпечних підприємств  вугільної промисловості
 4. Афанасьєва Н.Є. Наративізація життєвого досвіду в процесі  психологічного консультування
 5. Барко В.І., Макаренко П.В. Теоретичні підходи до визначення мотиваційних стратегій працівників органів внутрішніх справ
 6. Бочарова С.П., Гульбс О.А. Теоретичне обгрунтування концепції розвитку  категоріальної структури професійної свідомості  викладачів вищої школи
 7. Вінтоняк В.Ф. Відповідальність та самостійність у кар’єрних  стратегіях офіцера
 8. Galarowicz Oksana Psychological problems of post-traumatic stress disorder
 9. Калюжна-Гвоздова О.О. Підходи до профілактики та психокорекції травм  психіки бійців спецпідрозділів МВС України
 10. Дроздова Ю.В. Професійне самовизначення як механізм професійного розвитку особистості
 11. Іванченко О.С. Взаємозв'язок почуття провини з особливостями  розвитку особистості рятувальника
 12. Йованович М.И. Структура психологічної компетентності  оперативних працівників митної служби України
 13. Кононенко С.В., Пономаренко В.В. Розвиток позитивної «Я-концепції» юристів
 14. Косолапов О.М. Особливості і результати проведення психологічної корекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України
 15. Кузнецов М.А. Эмоционально трудные ситуации, возникающие у старшеклассников в условиях учебной деятельности
 16. Кучеренко Н.С. Стресостійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів Внутрішніх військ України
 17. Лецка И.А. Mодель формирования эмоционального здоровья  спасателя
 18. Лисняк Е.А. Профессионально-психологический отбор сотрудников Министерства доходов и сборов в контексте  экстремального профиля деятельности (на примере налоговой службы Харьковской области)
 19. Лоренсо Руїз А., Христенко В.Є. Особливості взаємодії психологів різних структур під час організації екстреної психологічної допомоги  в умовах надзвичайної ситуації
 20. Манучери-Лален Араз Али-Гусейн  Факторы риска развития острого стрессового  расстройства (по материалам исследования среди жертв наводнения)
 21. Матеюк О.А., Калюжний В.О., Булаєвська О.В. Процес спілкування в особливих умовах діяльності: аналіз організації психологічного впливу керівників на суб’єктів праці
 22. Михлюк Е.І. Розвиток професіонально обумовлених акцентуацій особистості працівників ДСНС України
 23. Невоєнна О.А., Ярош Н.С. Особливості самоконтролю та готовності до ризику у військовослужбовців, які мають бойовий досвід
 24. Олефір В.О. Особистісний потенціал, саморегуляція  і надійність дій рятувальників у надзвичайних ситуаціях
 25. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О., Самойлова Н.М. Психологічні, медичні та нейробіологічні детермінанти професійної діяльності в екстремальних умовах
 26. Погорєлов С.В. Психологічні особливості переживання особистістю екстремальної ситуації
 27. Поляков І.О., Щербак С.М., Потєряхін В. Встановлення психологічного контакту із потенційним суїцидентом при спробі ним скоєння фатального кроку з території висотних споруд
 28. Приходько И.И. Парадигма психологической безопасности персонала экстримальных видов деятельности
 29. Пруднікова М.С., Денісов О.О. Психічне та фізичне здоров’я  учнів 11–х класів м. Харків
 30. Рябинина Е.В. К теоретическим основаниям использования практик музыкотерапии в экстремальной и кризисной  психологии
 31. Сапельнікова Т.С., Білоцерківська Ю.О. Дослідження факторів, детермінуючих зміни пропускної здатності оперативної короткочасної пам'яті  у діяльності персоналу енергосистем
 32. Саппа Н.Н. Кризисное сознание в дистрессовом этосе:  отображение в языке и культуре
 33. Сафін О.Д. Психологічні кореляти стилю та успішності  професійної діяльності фахівця екстремального профілю
 34. Світлична Н.О. Суб'єктивні чинники збереження психологічного  здоров'я пожежних-рятувальників
 35. Синишина В.М. Методологічні засади дослідження стресостійкості рятувальників
 36. Скляренко О.М. Дослідження особистісно-професійних якостей  працівників організацій екстремального профілю
 37. Сулятицький І.В. Соціопсихологічні чинники ведення переговорів в екстремальних умовах
 38. Тимченко О.В. Самотність як детермінанта суїцидальної поведінки представників екстремальних професій
 39. Федоренко О.І. До змісту понять «підготовка» та «готовність»  до професійної діяльності майбутніх правоохоронців
 40. Цільмак О.М. Дослідження особистісних зон довіри працівників ОВС до людей
 41. Черкашин А.І. Теоретичні підходи до формування комунікативної компетентності працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України
 42. Чухраєва Г.В. Професійні особливості діяльності органів внутрішніх справ та психологічні вимоги до неї
 43. Шестопалова Л.Ф., Кожевнікова В.А. Особливості особистісних трансформацій у жертв  екстремальних подій та основні підходи до їх психологічної корекції
 44. Школяр Є.В. Результати дослідження інтелектуально-когнітивного компонента психологічної готовності у майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
 45. Юрчук О.В., Колядінцев Ю.В. Психотерапевтична допомога постраждалим від катастроф
 46. Яковицкая Л.С. Взаимосвязь процессов культурализации и самореализации в деятельности преподавателя технического университета
   
^ Наверх