на головну
укррусангл

Випуск 14 Частина IV (2013 рік)

 1. Садковий В.П. Підготовка фахівців екстремального профілю  в контексті модернізації вищої освіти
 2. Алексеенко В.В. Психологические особенности интернет-зависимых студентов
 3. Афанасьєва Н.Є., Бідило Ю.В. Детермінанти виникнення та розвитку професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України
 4. Балабанова Л.М. Особистісна ефективність у професійному зростанні фахівця органів внутрішніх справ МВС України
 5. Балюк Д.В. Вплив комп'ютерної адикції на процеси смислоутворення у студентів
 6. Білоусов А.В. Роль фізичної підготовки у формуванні позитивних психічних станів курсантів НУЦЗУ
 7. Віденєєв І.О. Гендерні особливості схильності до девіантної  поведінки працівників органів внутрішніх справ
 8. Гант Е.Е., Павлик Е.М., Штых В.А. Психологические особенности спортсменов,  которые занимаются спортивным туризмом
 9. Грищенко М.В. Особливості підготовки фахівців ризиконебезпечних професій
 10. Довбій Т.Ю. Психокорекційний тренінг «професійна Самотність» як засіб підтримки професійного довголіття рятувальника ДСНС України
 11. Доценко В.В. Особливості функціонування механізмів  психологічного захисту у працівників ОВС з різним  рівнем стресової наповненості життя
 12. Єгорова О.Б., Зозуля О.В., Калмикова О.О., Муравицька І.С. Емоційні характеристики соматично хворих підлітків
 13. Жданова І.В., Ластовець І.В. Психологічні прояви кризи професійного становлення особистості курсантів внз МВС України
 14. Землянська О.В. До проблеми правової соціалізації особистості
 15. Злотніков А.Л., Приходько Д.П. Актуальні проблеми забезпечення психологічної  безпеки військових льотчиків як фахівців екстремальних видів діяльності при підготовці  та виконанні бойових завдань
 16. Ivaylo Deielinov Tsanov Анализ на социално-когнитивната теория за кариеното консултиране
 17. Калач Е.В. Инновационные механизмы повышения качества подготовки специалиста в высшей школе
 18. Кузмінова М.М. Теоретико-методологічні проблеми дослідження феномена професійно відповідальної поведінки  в психології
 19. Кучеренко С.М. Деякі аспекти вивчення проблеми професійної надійності співробітників гірничо-рятувальних  загонів ДСНС України
 20. Лєбєдєва С.Ю. Деякі міркування щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів ДСНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівнів
 21. Мазоренко М.О. Вплив мас-медіа на формування гендерних аспектів іміджу особистості жінок-лідерів
 22. Мілорадова Н.Е. Профілактика формування негативних психічних станів у працівників органів внутрішніх справ під час виконання оперативно-службових завдань
 23. Мішкулинець О.О. Діагностичне дослідження чинників адаптації молодших школярів до навчання в середній школі
 24. Пасічник В.І., Желаго А.М. Феноменологічний аналіз поняття «Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ» та рівні  диференціації цих детермінант
 25. Побідаш А.Ю. Особливості неусвідомленого ставлення моряків до піратського полону
 26. Попов В.М.  Особливості вивченої безпорадності  та етапи її розвитку
 27. Потапова С.М. Саморегуляція як складова саморозвитку  професіонала ризиконебезпечних професій
 28. Похилько Д.С. Критерии оценки степени травматизации личности ребенка в очаге чрезвычайной ситуации
 29. Сергієнко О.О. Проблема професійного відчуження в психологічних дослідженнях
 30. Слободяник В.І. Теоретичний аналіз соціально-психологічних підходів процесу формування особистості курсанта
 31. Ufer M. Der andere blick in feuerwehr und rettungsdienst:  typische stressbelastungen bei einsatzkräften
 32. Харченко С.В. Психологічні особливості та основні напрями надання допомоги особам, які брали участь у воєнних діях, у віддалений період часу
 33. Хлоповских Ю.Г. Склонность к риску и механизмы психологической защиты как личностно-профессиональные особенности будущих специалистов  противопожарной службы
 34. Чеботова Я.В. Візуалізація образів як елемент творчого процесу у навчанні студента-дизайнера
 35. Шеховцова Е.В. Професійні установки правоохоронців на етапі фаховоїпідготовки
 36. Штейн Н.Г. Психологічні причини наркоманії у підлітків
 37. Шишкіна Х.Ю., Хворост М.Ю. Інформаційна безпека особистості як передумова  збереження психічного здоров’я
 38. Акмамедова Бахар. Berkarar döwletiň bagtyýar nesilleri
   
^ Наверх