на головну
укррусангл

Випуск 15 (2014 рік)

 1. Арзуманян К.К. Теоретичний аналіз причин та управління професійними конфліктами.
 2. Афанасьєва Н.Є. Теоретичний аналіз сучасних механізмів психологічного впливу консультанта на особистість клієнта.
 3. Барко В.І., Макаренко П.В. Діяльність керівника щодо профілактики девіантної поведінки і професійної деформації у колективах працівників органів внутрішніх справ.
 4. Боснюк В.Ф. Особливості посттравматичного стресу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
 5. Віденєєв І.О. Стан проблеми деформації правосвідомості співробітників овс в сучасній психології.
 6. Гант О.Є. Нейропсихологічні передумови зміни здоров’я спортсменів.
 7. Гординя Н. Д. Формування професійної надійності фахівців управління повітряним рухом як актуальна проблема безпеки авіації
 8. Грищенко М.В. Психологічна експертиза кіно-, видео- продукції порнографічного змісту.
 9. Егорова Е.Б., Кизим А.С. Проявление внутриличностного конфликта и направленности личности у студентов - психологов
 10. Іванченко О.С. Актуальні проблеми психокорекції переживання провини як моральної емоції.
 11. Капля А.М., Снісаренко А.Г., Снісаренко Я.С. Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків.
 12. Корольчук В.М., Корольчук М.С. Солдатов С.В. Аналіз результатів диференційно-інтегральної оцінки чинників професійного стресу в системі «людина – техніка».
 13. Косолапов О.М. Деякі підходи до психокорекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України з позицій короткострокових методів психотерапії.
 14. Кравченко О.В. Впровадження соціально-психологічного тренінгу в умовах адаптації військовослужбовця до навколишнього ціннісно-нормативного середовища.
 15. Кучеренко Н.С. Деякі підходи до прогнозування професійної успішності фахівця виконуючого діяльність в особливих умовах.
 16. Кучеренко С.М. Психологічна готовність як одна з основних складових професійної діяльності спеціалістів в особливих умовах.
 17. Кушніренко К.О. Методичні підходи психодіагностичного інструментарію вивчення психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери.
 18. Лазоренко О.В. Програма психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах та експериментальна перевірка її результативності.
 19. Мілорадова Н.Е., Попова Г.В. Ціннісна сфера працівників міліції громадської безпеки з різною тривалістю перебування на службі.
 20. Миронець С.М. Психологічні особливості підготовки рятувальників міжнародного класу.
 21. Мовмига Н.Є. Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців.
 22. Нежута А.В. Основні напрямки оптимізації процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті.
 23. Овсяннікова Я.О. Психологічний захист дошкільників в осередку надзвичайної ситуації.
 24. Оніщенко Н.В. Психологічний аналіз основних типів реагування постраждалих на втрату внаслідок надзвичайної ситуації
 25. Осьодло В.І. Проблеми створення та існування студентських сімей: теоретичний аналіз проведених досліджень
 26. Осьодло В.І., Тюріна В.В. До питання сутності та змісту психологічної готовності студентської молоді до створення сім’ї.
 27. Перелигіна Л.А., Крещук К.Ю. Теоретико-методологічні основи дослідження стереотипів у професійній діяльності
 28. Побідаш А.Ю. Оцінка основних компонентів життєвої стійкості моряків, які перебували в піратському полоні.
 29. Поляков І.О., Щербак С.М. Основні причини та приводи здійснення потенційними суїцидентами фатального кроку
 30. Попов В.М., Астапенкова В.М. Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ
 31. Потапова С.М. Особливості саморегуляції співробітників силових підрозділів під час громадянських протистоянь.
 32. Світлична Н.О., Тичина П.А. Особливості схильності та готовності до ризику у курсантів та працівників ДСНС
 33. Сергієнко Н.П., Дудолад А.В. Особливості формування міжетнічної толерантності студентів у процесі учбової діяльності
 34. Сергієнко О.О. Горбань В.О., Психологічні особливості професійного відчуження працівників ДСНС України.
 35. Тогобицька В.Д. Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників ДСНС України після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 36. Тюріна В.В. Чинники, що впливають на психологічну готовність студентської молоді до створення сім’ї.
 37. Ушакова І. М. Наливайко В. П. Професійна ідентичність психолога як психологічна проблема.
 38. Шаріпова Д.С. Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців.
   
^ Наверх