на головну
укррусангл

Випуск 16 (2014 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є. Підходи до визначення психологічного консультування у сучасній психології.
 2. Борисюк О.М. Сутність та структура управлінської компетентності керівника.
 3. Боснюк В.Ф. Роль копінг-поведінки у професійній діяльності рятувальника.
 4. Гант О.Є. Аутоперцепції якості життя спортсменів, як показники їх психологічного здоров’я.
 5. Грищенко М.В. Сутність професійної самореалізації курсантів військових ВНЗ України.
 6. Довбій Т.Ю., Щербина І.Є. Соціально-психологічний феномен самотності у категоріях психологічної науки.
 7. Жданова І.В., Ластовець І.В. Психологічні особливості мотивації до гармонійного розвитку курсантів ВНЗ МВС України.
 8. Жидецька С.В. Проблема психологічної готовності працівника міліції до професійної діяльності.
 9. Заярна М.С. Теоретико-психологічні засади професіографічного аналізу діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України.
 10. Землянська О.В. Проблема інтелектуальної культури керівника підрозділу органу внутрішніх справ.
 11. Ільїна Ю.Ю., Бученко Я. Психологічні особливості особистості з вадами зору.
 12. Кобко В. А. Деякі аспекти управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України.
 13. Колосович О.С. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами в звичайних та особливих умовах виконання підрозділом основних завдань.
 14. Кукоба Н.С. Проблема підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності.
 15. Кучеренко Н.С. Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки  майбутніх офіцерів внутрішніх військ україни.
 16. Кучеренко С.М., Марющенко А.О. Деякі сучасні підходи до психологічного забезпечення професійної діяльності рятівників ДСНС України.
 17. Мілорадова Н.Е., Доценко В.В. Особливості емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців.
 18. Назаров О.О., Якімчук О.А. Психічна травматизація як фактор порушення психологічного здоров’я пожежних рятувальників.
 19. Пенькова Н.Є. Наукові підходи до вивчення феномену психологічної готовності фахівців до діяльності в екстремальних умовах.
 20. Лєбєдєва С.Ю., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Побідаш А.Ю Особливості психологічної роботи з мешканцями населених пунктів звільнених у ході антитерористичної операції.
 21. Попов В.М. Мотиваційний компонент вивченої безпорадності працівників ДСНС України.
 22. Приходько І.І. Функціональний зміст компонента «внутрішній комфорт» психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом.
 23. Світлична Н.О. Особливості схильності та готовності особистості до ризику.
 24. Селюкова Т.В., Федосеев В.А., Литвинова В.Я. Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации.
 25. Сергієнко Н.П., Прохода Д.І Особливості агресивності та соціометричного статусу особистості в юнацькому віці.
 26. Сергієнко Н.П., Рябуха Л.В. Міжособистісні відносини та їх роль в учбовій діяльності студентів та курсантів НУЦЗУ.
 27. Шайда О.Г. Психологічні особливості професійного мислення студентів вишу в кризовий період суспільства
 28. Шаріпова Д.С. Індивідуальні особливості спортсменів-стрілків, що впливають на їхні особистісні стильові характеристики поведінки в умовах змагань.
 29. Швалб А.Ю. Застосування екологічно-орієнтованого проектування для моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій.
 30. Швалб А.Ю.,  Астапенкова В.М., Бученко Я.В., Горбань В.О.,  Дудолад А.В., Сухоставська Г.К. Соціально-психологічний тренінг «Вижити та врятувати».
 31. Юр’єва Н.В. Життєстійкість, як важлива характеристика стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних.
   
^ Наверх