на головну
укррусангл

Випуск 17 (2015 рік)

 1. Абалмасова К.О., Демченко Я.А., Сергієнко О.О. Соціальна відчуженість осіб, які пережили травмуючу подію.
 2. Алещенко В.І. Методика оцінки функціонування системи морально-психологічного забезпечення у Збройних силах України.
 3. Андрієнко А. Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ та її оптимізація.
 4. Aндруx І.В. Основні підходи до теоретичного обґрунтування моделі емоційного вигоряння оперативного співробітника.
 5. Афанасьєва Н.Є. Структурна модель психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності.
 6. Балабанова Л. М., Жданова І. В. Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я курсантів ВНЗ МВС.
 7. Баратинська А. В. Дослідження професійного вигорання працівників правоохоронних органів у світлі ідей позитивної психології
 8. Боснюк В.Ф., Топчій В.О. Проблема прийняття рішень в ризиконебезпечних умовах діяльності.
 9. Гломозда В.А., Афанасьєва Н.Є. Сучасні підходи до проблем етнічної толерантності особистості та її формування у мультикультурному просторі.
 10. Дишкант О.В. Особливості взаємозв’язку схильності до ризику з ефективністю професійної діяльності рятувальників.
 11. Дончак А.М. Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій.
 12. Жидкова О.А., Афанасьєва Н.Є. Соціально-психологічні особливості особистості безпритульного.
 13. Ільїна Ю. Ю., Китань Ю.О. Криза підліткового віку як одна з причин девіантної поведінки.
 14. Ільїна Ю. Ю., Красюк В. Криза соціальноі ідентичності як наслідок травмуючих подій.
 15. Ільїна Ю.Ю., Зубко М.В. Особливості сприйняття часу майбутніми рятувальниками в екстремальних ситуаціях.
 16. Кравченко К.О. Теоретичний аналіз становлення та розвитку поняття «бойовий стрес» у вітчизняній військовій психології.
 17. Краснокутський М.І. Деякі аспекти щодо надання психологічної допомоги дітям, які пережили насильство.
 18. Крещук К.Ю. Теоретичний аналіз зарубіжної літератури з проблеми стереотипів
 19. Кучеренко Н.С. Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України.
 20. Кучеренко С.М. Урахування професійної мотивації рятівників ДСНС України під час виконання діяльності в особливих умовах.
 21. Миргород К.Г., Ушакова І.М. Особливості агресивності вихованців школи-інтернату
 22. Панова В.О. Проблема дослідження феномена професійно відповідальної поведінки в психології.
 23. Пархоменко О.О. Професійна мотивація військовослужбовців підрозділів з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності.
 24. Пенькова Н.Є. Функціональний зміст моделі цільової психологічної готовності особистості військовослужбовця Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції.
 25. Поляков І.О., Пономаренко Р.В., Пономаренко І.В. Особливості професійної мотивації рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів ДСНС України.
 26. Попов В.М. Вплив травмуючих ситуацій на формування вивченої безпорадності.
 27. Потапчук Є. М.,  Потапчук Н.Д. Самоконтроль особистості в екстремальних та кризових ситуаціях  як важлива умова самозбереження.
 28. Приходько І.І. Прогнозування продуктивності психологічної безпеки особистості у фахівців екстремальних видів діяльності.
 29. Сапельникова Т.С., Зайцева М.С., Шоев У.Н. Факторы формирования профессиональной направленности студентов иностранцев в период обучения в ВУЗЕ.
 30. Селюкова Т.В., Федосеев В.А., Литвинова В.Я. Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации.
 31. Сергієнко Н.П., Зеленська К.С. Професійна ідентичність майбутніх психологів
 32. Сільченко Ю.С., Афанасьєва Н.Є. Профілактика кризи ідентичності у студенському віці.
 33. Снісаренко А.Г., Снісаренко Я.С. Особливості прояву типових властивостей соціальних типів особистості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів
 34. Ушакова І.М. Самооцінка як основа психологічного захисту особистості.
 35. Хмиров І.М. Психологічні фактори адаптації рятувальника до професійної діяльності.
 36. Шайда О. Г. Психічне здоров’я соматично хворих підлітків та способи їх корекції в умовах тимчасово окупованих територій.
 37. Шаріпова Д.С. Особливості саморегуляції професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності.
 38. Шевченко Р.П. Взаимосвязь механизма психологической защиты с нарушениями психоэмоциональной сферы военнослужащих невротического и психосоматического регистров.
 39. Юр’єва Н.В. Використання тренінгу “Мотиваційні ресурси життєстійкості” для підвищення рівня стресостійкості військовослужбовців Національної гвардії України.
   
^ Наверх