на головну
укррусангл

Випуск 19 (2016 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування клієнтів при трансформації часової перспективи внаслідок травматизації
 2. Афанасьєва Н.Є., Гончарик І.А. Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку толерантності психолога в умовах навчання у ВНЗ
 3. Бакатанова В.Б., Гура С.О., Попова Т. О. Гендерні особливості комуникативних компетенций у курсантів НУЦЗУ
 4. Боснюк В.Ф. Теоретичний аналіз проблеми іміджу Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 5. Віденєєв І.О., Перевозна Т.О. Загальні та особливі властивості і риси правосвідомості співробітників правоохоронних органів
 6. Геращенко О.В. Психологічні особливості системи ставлень підлітків, схильних до бродяжництва
 7. Демченко Я.А. Психокорекція порушень ідентичності у учасників бойових дій з симптомами ПТСР
 8. Єрьоменко Д.Ю. Психологічний аналіз екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників та їхній вплив на компоненти психологічної стійкості
 9. Ільїна Ю.Ю., Бондаренко А.В. Психологічні наслідки виконання професійних обов’язків у зоні АТО
 10. Ільїна Ю.Ю., Кудрявцева Н.О. Особливості часової перспективи та її зв'язок з психологічною безпекою особистості
 11. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців, які отримали бойові фізичні та психічні травми
 12. Кузьмeнкo Ю.В. Дифeрeнцiaльнo-пcиxoлoгiчний aнaлiз aдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi зaлeжнo вiд рiвня зaгрoз з збoку нeбeзпeчниx прирoдниx явищ
 13. Назаров О.О., Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. Сучасні підходи до психологічного забезпечення службової підготовки курсантів ДСНС України
 14. Потапчук Н.Д. Динаміка виникнення паніки в екстремальних ситуаціях та особливості її подолання
 15. Приходько Д.П. Психологічні особливості набутої безпорадності: стан проблеми
 16. Приходько І.І. Система психологічної роботи з персоналом екстремальних видів діяльності, задіяних в антитерористичної операції
 17. Резнік О.Г. Теоретичне обґрунтування психологічних шляхів, засобів та методів запобігання і подолання босінгу у прикордонних колективах
 18. Caфiн O.Д., Бaлaбушкa Є.O. Iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi i cтупiнь вирaжeнocтi пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoздaду як чинники уcпiшнocтi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтiв
 19. Caфiн O.Д., Дацков А.В. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої після екстремальної адаптації до умов мирного життя
 20. Світлична Н.О. Теоретичний аналіз особливості самовідношення жінок – працівників ДСНС України
 21. Сергієнко Н.П. Особливості професійної мотивації майбутніх рятувальників з різним рівнем самооцінки
 22. Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С.  Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби
 23. Сошенко А.В. Взаємозв'язок алекситимії і особистістних особливостей пожежних рятівників та шляхи психокорекції феномену
 24. Тімченко В.О. «Військовий синдром» як психологічний поведінковий маркер ветеранів антитерористичної операції
 25. Ушакова І.М., Чернова О.В. Проблема психологічної реабілітації працівників ДСНСУ, які виконували свої професійні обовязки в зоні збройного конфлікту
 26. Швалб А.Ю. Тактичний аналіз поточної ситуації, як елемент стратегічного моделювання екстремальної ситуації
 27. Щербина І.Є. Методичні підходи до вирішення проблеми психологічної сумісності

^ Наверх