на головну
укррусангл

Випуск 20 (2016 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є. Особливості та ефективність психологічного консультування пожежних-рятувальників при переживаннях провини, сорому, кризи
 2. Боснюк В.Ф. Психологічні особливості професійної відповідальності рятувальника
 3. Брюгген Н.М., Скориніна-Погребна О.В. Особливості тілесних проявів та їх корекції у осіб з депресивними станами
 4. Бутко О.О., Кучеренко С.М. Дослідження професійної агресивності гірських рятувальників ДСНС України
 5. Гант О.Є. Методи регуляції психічної працездатності спортсменів
 6. Довбій Т.Ю. Побудова тривимірної структурної моделі семантичного простору стану «Професійна самотність» у рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 7. Єрмакова А.С., Скориніна-Погребна О.В. Стрес, як актуальна проблема емоційної сфери осіб, що знаходяться в зонах підвищеного ризику
 8. Зубовський Д.С. Феномен посттравматичного зростання як перспективни напрямок досліджень у вітчизняній психології
 9. Ковальчук З.Я. Концептуальні генетично-психологічні основи оптимізації педагогічної  взаємодії в освітніх закладах різного типу
 10. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Особливості ступеня вияву у військовослужбовців діагностичних індикаторів птср, зумовленого впливом екстремальних чинників бойової діяльності
 11. Кравченко К.О. Психологічний вплив особливостей проведення антитерористичної операції на виникнення бойового стресу у військовослужбовців
 12. Крижановська Л.Г., Скориніна-Погребна О.В. Особливості емоційної готовності молоді до шлюбно-сімейних відносин
 13. Назаров О.О., Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. Професіографічний аналіз службово-бойової  діяльності офіцера технічного профілю
 14. Лефтеров В.О.  Адаптація до змін у кар’єрі. тренінгова вправа «Падіння та зльоти в кар’єрі»
 15. Малик Я.К. Характеристика продуктивності мнестичних функцій у боксерів на різних етапах тренувально-змагального процесу
 16. Михлюк Е.І., Кукоба Н.С. Аналіз проблеми впливу особистісних якостей психолога на діяльність в екстремальній ситуації
 17. Овсяннікова Я.О., Краснокутський М.І. Кіокушинкай: можливості використання у цілеспрямованій професійно-психологічній підготовки пожежних-рятувальників
 18. Oлeкcaндрeнкo К.В. Coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi мexaнiзми рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця
 19. Оніщенко Н.В. Оцінка психоемоційного стану постраждалої дитини в осередку надзвичайної ситуації
 20. Пархоменко О.О. Особливості копінг-стратегій у військовослужбовців підрозділів національної гвардії україни з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної ефективності
 21. Перелигіна Л.А., Мотовилець І.В. Психологічні особливості стійкості вимушених переселенців
 22. Погрібна А.О. Семінар-тренінг як форма групової психокорекції для вчителів з емоційним вигоранням (на матеріалі педагогів спеціальних шкіл–інтернатів для дітей з вадами інтелекту)
 23. Поляков І.О., Мелещенко Р.Г. Вплив психологічних установок на процес вольової поведінки на змаганнях зі спортивних одноборств
 24. Похілько Д.С. Структура психологічного супроводу родичів  загиблих у надзвичайних ситуаціях державного та регіонального рівня
 25. Світлична Н.О. Особливості самовідношення жінок – працівників ДСНС Ураїни
 26. Селюкова Т.В., Мохонько Д.С. Особливості копінг-стратегій у осіб схильних до прокрастинації
 27. Сергієнко Н.П., Дегтярьова С.О.  Гендерні особливості мотиваційної сфери осіб без постійного місця проживання
 28. Сірко Р.І. Практичні аспекти підготовки  психологів вищих навчальних закладів до діяльності у особливих умовах
 29. Сорока О.М. Характеристика вимог до особистості фахівця морського транспорту як спеціаліста екстремального профілю
 30. Тімченко О.В., Лєбєдєва С.Ю. Особливості психологічної роботи в осередку лиха: десятирічний досвід роботи фахівців науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України
 31. Цокота В.Р. Перспективи експозиційної терапії у віртуальній реальності для лікування постравматичних стрессових розладів
 32. Швалб А.Ю. Моделювання екстремальної ситуації  з використанням принципів теорії ігор
 33. Широбоков Ю.М. Стадії військового полону та особливості їх впливу на психіку військовослужбовців
 34. Щербина І.Є. Основні положення проблеми группової професійної діяльності малих груп
^ Наверх