на головну
укррусангл

Випуск 21 (2017)

 1. Балабанова Л.М., Репіна Т.Д. Оптимізація психоемоційного стану майбутніх працівників ДСНС України засобами музикотерапії
 2. Большакова А.М., Віденєєв І.О., Перевозна Т.О., Харцій О.М. Особливості активності і мотивації в професійному розвітку співробітників правоохоронних органів 
 3. Боснюк В.Ф.Особливості сприйняття образу психолога ДСНС України
 4. Гура С.О.Психологічні особливості віктимної поведінки молодих людей
 5. Думітро Ю.В., Ушакова І.М. Особливості агресивності працівників ДСНС на ранніх етапах професіоналізації
 6. Ільїна Ю.Ю., Новікова Є.С. Формування смислової сфери особистості офіцерів ДСНС України на різних етапах професіоналізації
 7. Назаров О.О., Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. Проблема саморегуляції рятувальників як одна з центральних щодо успішності виконання службової діяльності
 8. Кучеренко С.М., Хоменко Н.М. Організаційні особливості соціально–психологічної адаптації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, до умов мирного життя
 9. Мелоян А.Э. Психологические особенности совладающего поведения женщин в стрессовых ситуациях
 10. Островерх О.О., Савченко О.В. Психолого-педагогічний аналіз досліджень з питань моніторингу освітнього процесу
 11. Perilygina L.A., Mykhlyuk E.I. The dynamics of manifestation of professionally caused accentuations in employees of the state emergency service of Ukraine
 12. Поліщук О.В., Афанасьєва Н.Є. Використання комбінованої психотерапії для корекції професійних страхів пожежних-рятувальників 
 13. Приходько І.І. Досвід фахівців Республіки Хорватія з організації надання соціально-психологічної та психіатричної допомоги жертвам Вітчизняної війни 1991-1995 років
 14. Прохода Д.І., Сергієнко Н.П. Саморегуляція як засіб профілактики емоційного вигорання працівників ДСНС України
 15. Сапєльнікова Т.С., Чередник Г.О. Дослідження рівня схильністі студентів різних спеціальностей до порушення нервово-психічної стійкості
 16. Світлична Н.О. Особливості прояву негативних психічних станів працівників ДСНС України
 17. Селюкова Т.В., Курганов Р.І. Особливості рефлексивності курсантів різних курсів НУЦЗУ
 18. Сергієнко Н.П., Сугак О.С. Психологічні особливості саморегуляції особисті
 19. Скориніна-Погребна О.В., Наріжна Д.В. Шляхи підвищення психологічної стійкості особового складу до діяльності в особливих умовах
 20. Філіпська О.А., Ільїна Ю.Ю. Особливості вольової саморегуляції та мотивації у внутрішньо переміщених осіб
 21. Хуртенко О.В. Структура професійного іміджу молодого педагога та фактори, що впливають на його формування
 22. Шаріпова Д.С., Снісаренко А.Г. Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінкуспортсменів-стрілків під час змагань
 23. Швалб А .Ю. Концепція тренінгу розвитку комплексу когнітивних здібностей 
 24. Шумейко А.П. Види реадаптації і психореабілітації учасників бойових дій
 25. Щербина І.Є. Features of professional activity of specialists of primary tactical fire and rescue units ses of Ukraine in the conditions of emergencies
^ Наверх