на головну
укррусангл

Випуск 22

Akitis Edmunds Is capacity building possible during emergency? Initial case study on solotvyno, Ukraine salt mines issue

Alexis Lorenzo Ruiz Psicología en emergencias y desastres: contextualización y principales perspectivas para Cuba y América Latina

Балабанова Л.М. Психологічні особливості рефлексії вимушених переселенців

Балабанова Л.М., Яіцька К.А. Організаторські здібності та їх прояв у майбутніх фахівців сил охорони правопорядку

Боснюк В.Ф., Перелигіна Л.А. Образ психолога ДСНС України через призму психосемантичного простору психологів різноманітного роду діяльності

Бутко О.О., Кучеренко С.М. Вплив професійної агресивності на ефективність виконання професійних завдань фахівцями екстремального профілю

Веремейчик В.В., Селюкова Т.В. Особливості саморегуляції та самопрезентації у осіб з різним рівнем самооцінки

Виноградова К.С., Ільїна Ю.Ю. Лідерські якості та їх прояв у майбутніх фахівців сил охорони правопорядку

Герасимчик А.П., Богданович А.Б., Сергеев В.Н. Особенности профессионального психологического отбора работников МЧС Республики Беларусь на ранних этапах профессионализации

Гермацкая Е.И. Условия формирования и проявления профессионально важных качеств спасателей

Иванченко А.А. Антистрессовая и организующая роль феномена жизнесозидающей креативности личности

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Стресогенні чинники бойової діяльності, що зумовлюють виникнення у військовослужбовців посттравматичних стресових розладів

Корчинська І.В., Кучеренко С.М., Максимов А.В, Сучасні підходи до психологічного забеспечення службової підготовки рятувальників ДСНС України до діяльності у екстремальних умовах

Лефтеров В.О., Немерцева Д.О. Соціальні та психологічні аспекти постпенітенціарної адаптації колишніх ув’язнених

Лучникова О.П., Кучеренко С.М. Особливості формування професійного наміру майбутнього спеціаліста до діяльності в екстремальних умовах

Миронець С.М. Формування психологічної сумісності фахівців міжнародних гумантарих місій

Назаров О.О., Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. Розробка комплексної програми психологічного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю

Олефір В.О. Взаємодія когнітивних ресурсів у прогностиці надійності дій рятувальників

Оніщенко Н.В., Тімченко О.В. Особливості ставлення рятувальників – учасників антитерористичної операції до ключових смислоутворюючих категорій життєдіяльності

Приходько І.І. Сучасна система психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців екстремального профілю в Україні

Caфiн O.Д., Гуртoвeнкo Н.В. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви дocлiджeння прoблeми пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї

Світлична Н.О., Іванова Ю.М. Вплив тривожності на ефективність учбової діяльності курсантів та студентів НУЦЗУ

Скориніна-Погрібна О.В., Волошина О.В. Індивідуальні батьківські приписання чи заборони у молоді: їх структура і зміст

Скориніна-Погребна О.В., Калмикова М.В. Методика формування професійної готовності психолога до діяльності в особливих умовах

Стулій Т.М., Афанасьєва Н.Є., Хмиров І.М. Конструювання самоідентичності особистості в процесі наративної психологічної допомоги

Ткаченко В.В., Афанасьєва Н.Є. Особливості копінг-поведіки у осіб з різим стилем гумору

Ушакова І.М., Шовкун О.О. Розвиток професійної мотивації майбутніх працівників ДСНС під час їх навчання у внз

Чуйко О.Ю., Сергієнко Н.П. Особливості комунікативної компетентності студентів–психологів

Шахновский Д.В., Толкач С.Н., Сергеев В.Н. Прогнозирование результативности деятельности спасателя в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций

Zamperini Adriano, Sidoli Daniel, Menegatto Marialuisa State torture: The endurance of denial narratives in Italy

^ Наверх