img

Випуск 10

 1. Аветісян В. Г., Бабенко О. В.,Кріса І. Я. Розрахунок часу рятування людей з висотних будівель при пожежі. – С. 3-7.
 2. Аветисян В. Г., Ковалев П. А., Стрелец В. М. Экспертный выбор элементов учебно-тренировочного комплекса подготовки газодымоза-щитников. – С. 8-15.
 3. Акулов В. М., Кулаков О. В., Райз Ю. М., Сацюк Д. В., Чорний С. В. Розрахунок розмірів зони спостереження аеростатів та аерозондів повітряного спостереження за станом території. – С. 16-22.
 4. Альбощій О. В. Підхід до оцінювання часу бойового розгортання як функції бойового вишколу особового складу. – С. 23-28.
 5. Бабич О. С. Підвищення ефективності заходів знезараження шляхом застосування балонних аерозольних генераторів. – С. 29-37.
 6. Байтала М. Р. Идентификация параметров модели чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте. – С. 38-43.
 7. Басманов А. Е., Говаленков С. С. Определение безопасных зон при ликвидации аварии, связанной с выбросом опасных химических веществ. – С. 44-51.
 8. Буц Ю. В., Крайнюк О. В. Забруднення важкими металами ландшафтних комплексів як результат техногенно-екологічного навантаження. – С. 52-60.
 9. Буц Ю. В., Кремез В. С., Цимбал В. А. Деякі аспекти математичного моделювання підтоплення територій ґрунтовими водами у зонах впливу водосховищ. – С. 61-67.
 10. Горносталь С. А., Петухова Е. А., Созник А. П. Моделирование процессов биологической очистки в идеальных и реальных аэротенках. – С. 67-77.
 11. Квітковський Ю. В. Моделювання ударної взаємодії твердих тіл з перешкодою з урахуванням моделі руйнування ерозійного типу. – С. 78-83.
 12. Кириченко І. О., Неклонський І. М., Побережний А. А. Програмне забезпечення для визначення пріоритетних напрямів взаємодії між формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій. – С. 84-90.
 13. Ковальов П. А., Стрілець В. М., Васильєв М. В. Вдосконалення порівняльної оцінки апаратів на стисненому повітрі. – С. 91-98.
 14. Комяк В. А., Шило С. А., Белов В. В., Быков В. М., Комяк В. В.,Рыженко И. А. Проявление утечек газа в излучении системы грунт-газопровод в СВЧ диапазоне. – С. 99-105.
 15. Комяк В. М., Соболь О. М., Коссе А. Г., Собина В. О. Особливості загальної математичної моделі визначення раціональної кількості та місць розташування оперативних підрозділів для захисту об’єктів залізниці. – С. 106-111.
 16. Курская Т. Н. Повышение точности температурного контроля с помощью СДТ на объектах энергетики. – С. 112-118.
 17. Метелев А. В., Халыпа В. М.,Вамболь С. А. Грузоподъемность и устойчивость понтонного парома. – С. 118-122.
 18. Мищенко И. В., Трубаев А. И.,Чернобай Г. А. Решение задачи надежности трубопроводных систем объектов повышенной опасности. – С. 123-127.
 19. Попов В. М., Ромин А. В., Фесенко Г. В. Особенности прогнозной оценки потерь населения вследствие гидродинамической аварии с учетом сезонно-временных факторов. – С. 127-132.
 20. Прохач Э. Е., Попов Н. П. Метод расчета параметров рассеяния пара пролитой на грунт жидкости. – С. 133-140.
 21. Рогозін А. С. Вдосконалення функції поточного контролю в діяльності наглядових органів МНС. – С. 141-145.
 22. Садковой В. П., Абрамов Ю. А. Математические модели элемента запуска исполнительных устройств систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций. – С. 146-151.
 23. Сидоренко В. Л., Азаров С. І. Ідентифікація військових об'єктів щодо визначення поняття "небезпечний об'єкт". – С. 152-160.
 24. Тарадуда Д. В., Шевченко Р. I. Формування алгоритму оцінки ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки. – С. 161-170.
 25. Тарасенко А. А. Оценка эффективности управленческих решений при ликвидации природных чрезвычайных ситуаций. – С. 171-178.
 26. Тарахно О. В., Сирих В. М, Тарахно Р. В. Прогнозування наслідків аварійного натікання газу в приміщення. – С. 179-185.
 27. Толкунов И. А., Попов И. И., Барбашин В. В. Исследование и разработка управляемых генераторов аэроионов для помещений специального назначения МЧС Украины. – С. 186-194.
 28. Третьяков О. В., Малютин М. М. Підвищення повноти та об’єктивності врахування небезпечних факторів при ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів. – С. 195-201.
 29. Третьяков О. В., Пономаренко Р. В. Забезпечення населення питною водою високої якості при її виробництві з поверхневого джерела в умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру. – С. 202-208.
 30. Удянський М. М., Алфьоров О. В. Визначення величини протипожежних розривів за кутовими коефіцієнтами випромінювання. – С. 209-213.
 31. Швец С. В., Рудаков С. В. Модифицированный показатель эффективности синтеза структуры диспетчерской службы. – С. 214-219.
 32. Шило С. Г., Щербак Г. В., Павленко М.А. Аналітична модель надійності оператора оперативно-диспетчерської служби МНС. – С. 219-226.
 33. Яковлева І. О., Паніна О. О.,Гусева Л. В. Методика оцінки ризику методами теорії надійності. – С. 226-233.
 34. Яковлева И. А., Панина Е. А., Малежик А. В. Использование вероятностно-детерминистической модели для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на опасных промышленных объектах. – С. 234-240.

 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua