img

Випуск 11
 

 1. Акулов В. М., Кулаков О. В., Райз Ю. М., Хоменко В. С. Обґрунтування можливості застосування безпілотних літаків для моніторингу території України під час весняних повеней. – С. 3-8.
 2. Альбощій О. В., Лазарєв А. А. Показники результатів роботи підрозділів цивільного захисту як функція динаміки техногенних ризиків. – С. 8-13.
 3. Бабенко О. В., Сенчихін Ю. М. Тригуб В. В. Пристрій для оперативної ліквідації пошкоджень апаратів з небезпечними речовинами. – С. 14-20.
 4. Білецький С. В., Кірочкін О. Ю., Тютюник В. В., Шевченко Р. І. Оцінка небезпеки об’єктів міської інфраструктури в рамках підходів системи інтегральної безпеки. – С. 21-28.
 5. Васильєв М. В., Стрілець В. М., Коврегін В. В. Аналіз герметичності комплексу засобів індивідуального захисту першого рівня. – С. 29-39.
 6. Говаленков С. С., Басманов А. Е. Оценка интенсивности истечения опасных химических веществ из источника выброса. – С. 39-44.
 7. Горносталь С. А., Созник А. П. Анализ результатов математического моделирования процессов биологической очистки сточных вод в аэротенках. – С. 45-49.
 8. Квітковський Ю. В. Методика проведення аналізу відповідності наявних споруд цивільної оборони існуючим потребам цивільного захисту. – С. 50-56.
 9. Климчук Ю. В., Лєвтєров О. А., Тютюник В. В., Шевченко Р. І. Аналіз контактних методів контролю якісно-кількісного стану повітряного середовища полігонів твердих промислових та побутових відходів в рамках розбудови системи інтегральної безпеки міської інфраструктури. – С. 57-67.
 10.  Ковалев П. А., Бородич П. Ю., Стрелец В. В. Уточнение программ подготовки газодымозащитников по результатам имитационного моделирования. – С. 67-73.
 11.  Комяк В. М., Соболь О. М., Коссе А. Г., Собина В. О. Особливості методу визначення раціональної кількості та місць розташування оперативних підрозділів для захисту об’єктів залізниці. – С. 74-79.
 12.  Курская Т. Н., Иванова Е. П. Применение радиоволновых методов контроля в трактах газовых выбросов ТЭС. – С. 80-86.
 13.  Міщенко І. В., Чернобай Г. О. Деякі особливості застосування квазістаціонарного методу при розрахунках складних пневмомеханічних систем. – С.87-91.
 14.  Попов В. М., Ромін А. В., Фесенко Г. В. Особливості оцінки індивідуалізованої ефективної дози внутрішнього опромінення населення від ягід для різних типів лісорослинних умов радіоактивно забруднених територій. – С. 92-97.
 15.  Прокопов А. В. Уравнение измерения как метрологическая проблема в задаче предупреждения чрезвычайных ситуаций. – С. 98-104.
 16.  Прохач Е. Ю. Експериментальна та аналітична оцінка забруднення ґрунту в районі сховищ компонентів ракетних палив. – С. 105-112.
 17.  Рогозін А. С. Модель процессу інформування населення. – С. 112-117.
 18.  Светличная С. Д. Моделирование чрезвычайной ситуации, связанной с разливом быстро испаряющейся жидкости. – С. 118-123.
 19.  Тарасенко А. А. Безопасность маршрута при движении автотехники к очагу чрезвычайной ситуации в условиях гористого бездорожья. – С. 123-131.
 20.  Тищенко Е. А., Гвоздь В. М., Борисенко В. Г., Абрамов Ю. А. Идентификация передаточной функции датчика первичной информации. – С. 131-136.
 21.  Толкунов И. А., Попов И. И., Барбашин В. В. Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины. – С. 137-145.
 22.  Третьяков О. В., Пономаренко Р. В. Підвищення ефективності запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру при виробництві питної води з поверхневих джерел. – С. 146-159.
 23.  Халыпа В. М., Фесенко Г. В., Метелев В. А. Расчётная модель деформированного состояния цилиндрических подпорных стенок отдельно расположенных защитных сооружений гражданской обороны. – С. 159-164.
 24.  Швец С. В., Миргород О. В., Рудаков С. В. Уточненный показатель синтеза системы "Служба 112". – С. 165-171.
 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua