img

Випуск 15
 

 1. Абрамов Ю.А., Кулешов Н.Н., Тищенко А.М. Алгоритм диагностики датчиков первичной информации систем ослабления последствий аварий на АЭС. – С.    3-6.
 2. Аветісян В.Г., Тригуб В.В. Алгоритм визначення кількості рятувальників при ліквідації НС в умовах повеней. – С.7-11.
 3. Альбощій О.В. Методичні основи оцінювання планового рівня підготовки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. – С.12-18.
 4. Барбашин В.В., Попов 1.1., Толкунов І.О. Методичне забезпечення метрологічного обстеження технічних засобів радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій. – С.19-25.
 5. Басманов А.Е., Говаленков С.С., Михайлюк А.А. Определение дисперсии оценки интенсив-ности выброса опасного химического вещества при распространении вторичного облака. – С.26-30.
 6. Вамболь С.А., Скоб Ю.А., Угрюмов М.Л. Математическое моделирование взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли в подземных горных выработках угольных шахт. – С.31-40.
 7. Васильев М.В., Стрелец В.М., Тригуб В.В. Имитационная оценка локализации выброса опасного химического вещества методом реконденсации расчетами разного уровня подготовленности. – С.41-48.    
 8. Дейнека В.В. Снижение уровня радиационного фона в рабочей зоне радиационноопасных объектов. – С.49-55.
 9. Игнатьев А.М., Вальченко А.И. Интеллектуальные технологии в задачах организации эксплуатации сложных технических систем передачи данных для государственного реестра потенциально опасных объектов. – С.56-61.
 10. Квітковський Ю.В., Стельмах О.А. Основні підходи до створення моделі забезпечення захисту населення при техногенній надзвичайній ситуації в залежності від розташування джерел викиду. – С.62-72.
 11. Кирочкин А.Ю., Левтеров А.А. Использование системы мобильного мониторинга с беспи-лотным летательным аппаратом для оценки характеристик выброса опасного химического вещества. – С.72-77.
 12. Ключка Ю.П., Кривцова В.И. Определение характеристик истечения водорода из криогенной системы хранения. – С.78-83.
 13. Мищенко И.В., Чернобай Г.А. Решение задачи надежности объектов повышенной опасности с использованием нелинейной модели накопления повреждений. – С.84-88.    
 14. Неклонський І.М., Єлізаров О.В. Визначення критерію оцінки ефективності організації взаємодії підрозділів МНС України та МВС України при ліквідації надзвичайних ситуацій. – С.89-98.
 15. Неронов А.А., Чуб И.А. Моделирование влияния времени локализации и ликвидации аварийного разлива нефти на характеристики зоны загрязнения. – С.98-103.
 16. Олениченко Ю.А., Соболь А.Н. Система ограничений в задачах предупреждения и ликвидации техногенных аварий на полигонах твердых бытовых отходов. – С.103-116.
 17. Попов В.М., Ромін А.В., Фесенко Г.В. Дослідження впливу на індивідуалізовану ефективну річну дозу внутрішнього опромінення населення від їстівних грибів різних способів їх кулінарної обробки. – С.117-121.
 18. Поспелов Б.Б., Шевченко Р.И., Басманов А.Е., Федцов А.А. Выбор показателей качества и критерии оптимизации современных технических систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций. – С.122-131.
 19. Прохач Е.Ю. Реабілітація територій сховищ компонентів ракетних палив. – С.132-137.
 20. Рогозін А.С., Хоменко В.С. Розподіл районів Харківської області за чинниками небезпеки та напруженістю оперативної обстановки. – С.138-143.
 21. Рибалова О.В., Белан С.В. Зменшення ризику підтоплення шляхом реструктуризації господарського використання річкових басейнів. – С.144.
 22. Светличная С. Д. Выбор оптимального направления эвакуации при накрытии маршрута движения первичным облаком токсического вещества. – С. 154-159.
 23. Стрілець В. М., Бородич П. Ю., Ковальов П. А. Обгрунтування спрощених розрахунків на посту безпеки під час роботи в асп при ліквідації надзвичайних ситуацій в метрополітені. – С. 160-165.
 24. Тарадуда Д. В., Шевченко Р. І., Клімчук Ю. В. Застосування багатомірної імітаційної моделі стану безпеки об'єкта як предмета управління промисловою безпекою потенційно небезпечних об'єктів. – С. 166-178.
 25. Тарасенко А. А., Ворон В. П. Оценка последствий аэротехногенных выбросов химических и радиоактивных веществ. – С. 179-186.
 26. Тарасова Г. В., Тарахно Е. В., Коврегин В. В. Опасность хранения пестицидов с точки зрения угрозы загрязнения окружающей среды. – С. 187-195.
 27. Тютюник В. В., Калугін В. Д.,  Чорногор Л. Ф. Оцінка ризику сейсмічної небезпеки на території україни. – С. 196-213.
 28. Чапля Ю. С., Соболь А. Н. Постановка задач обнаружения и ликвидации последствий гидродинамической чрезвычайной ситуации ландшафтного типа. – С. 213-224.

    
 

 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua