img

Випуск 4

 1. Абрамов Ю.О., Грінченко Є.М., Шевченко Р.І. Нормативно-правове забезпечення моніторингу надзвичайних ситуацій. – С. 6-9.
 2. Абрамов Ю.А., Коврегин В.В., Витько М.Н. Модели чувствительного элемента датчика первичной информации системы мониторинга локального типа. – С. 10-15.
 3. Абрамов Ю.О., Тютюник В.В., Шевченко Р.І. Аналіз хімічно небезпечного стану регіонів України. – С. 16-29.
 4. Аветисян В.Г., Тригуб В.В. Про використання „косинки рятувальної” для евакуації людей з будівель підвищеної поверховості. – С. 29-34.
 5. Альбощій О.В. Підходи до визначення впливу рівня підготовки особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на ефективність їх професійно-службової діяльності. – С. 34-41.
 6. Андронов В.А., Крайнюк О.В., Буц Ю.В., Семків О.М. Оцінка можливості створення екологічно небезпечної ситуації при використанні у будівництві фосфогіпсу та золошлаків. – С. 41-49.
 7. Бабенко О.В., Лісняк А.А. Аналіз шляхів зниження екологічних наслідків пожеж. – С. 49-53.
 8. Барбашин В.В., Попов И.И., Толкунов И.А., Ромин А.В. Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны. – С. 54-61.
 9. Барбашин В.В., Фесенко Г.В., Рютін В.В. Особливості прогнозної оцінки забруднення рік небезпечними хімічними речовинами для різної пори року. – С. 61-67.
 10. Безуглов О.Е. Влияние внешних силовых полей на противоизносные свойства рабочих жидкостей для гидроприводов специальной техники. – С. 68-74.
 11. Безсонний В.Л. План створення системи екологічного моніторингу в зоні антропогенних впливів об'єктів підвищеної небезпеки. – С. 75-83.
 12. Буц Ю.В., Цимбал В.А. Аналіз водного балансу території з метою зниження рівня підземних вод. – С. 84-89.
 13. Васильченко А.В., Ляшок Л.В. Полианилиновый молекулярный сенсор. – С. 89-92.
 14. Дудак С.О., Хоменко В.С. Надзвичайна ситуація на об’єкті як схематичне відображення логічної системи послідовних процесів. – С. 93-97.
 15. Залевский Г.С., Фещенко А.Б., Фещенко К.Б., Щербак Г.В. Учет влияния дисперсной среды распространения сигналов в задачах радиолокационного подповерхностного зондирования взрывоопасных предметов. – С. 97-106.
 16. Захаренко О.В., Созник А.П. Определение зон заражения при разрушении резервуара с метанолом на открытом складе химического предприятия. – С. 106-114.
 17. Калашников А.А., Поляк Т.Ю., Рашкевич С.А. Компьютерное моделирование компоновки оборудования в кузовах аварийно-спасательных автомобилей. – С. 114-119.
 18. Квітковський Ю.В. Визначення параметрів ударної хвилі, що утворюється під час вибуху газоповітряної суміші. – С. 120-124.
 19. Климчук Ю.В. Функції цивільної оборони під час збройних конфліктів. – С. 124-128.
 20. Ковалев П.А., Стрелец В.М., Нередков Р.А. Особенности обоснования комплексных нормативов для практических занятий. – С. 129-133.
 21. Ковалев П.А., Щербак С.Н., Гусляков В.М. Особенности аварийно-спасательных работ на высоте в изолирующих аппаратах. – С. 133-140.
 22. Колєнов О.М. Особливості підготовки особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. – С. 141-148.
 23. Комяк В.М., Радченко О.А. Постановка задачі розміщення сховищ цивільної оборони. – С. 149-152.
 24. Кривцова В.И., Ключка Ю.П., Грушко А.И. Характеристики процесса генерации водорода с использованием свс-реакций. – С. 153-161.
 25. Курская Т.Н., Сидоренко Г.С., Чернобай Г.А. Повышение точности и безопасности измерений температуры контактными датчиками на основе малогабаритных реперных точек. – С. 162-166.
 26. Михайлюк О.П., Олійник В.В. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки як складова забезпечення рівня техногенної безпеки. – С. 167-172.
 27. Новожилова М.В., Овечко К.А. Методы выбора варианта построения автоматизированной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. – С. 172-178.
 28. Петренко А.В., Вамболь С.А., Мищенко И.В. Пути осуществления мониторинга технического состояния опасных грузов при транспортировке. – С. 179-185.
 29. Пономарьов В.О., Кулаков О.В., Райз Ю.М. Імовірність відмови кабельного виробу в залежності від зміни опору його ізоляції в часі. – С. 186-190.
 30. Пруський А.В., Калугін В.Д. Газові пожежні сповіщувачі на базі напівпровідникових сенсорів. питання хибних спрацювань. – С. 190-197.
 31. Садковой В.П., Абрамов Ю.А. Динамические характеристики распылителей воды. – С. 198-201.
 32. Селеенко Е.Е. Исследование искажений сложных сигналов в задачах радиолокационного зондирования объектов при проведении поисково-спасательных работ. – С. 202-206.
 33. Сенчихин Ю.Н., Каракулин Б.В., Сенчихин В.Ю. Разработка новых имитационных средств обстановки чрезвычайных ситуаций и методика их применения. – С. 207-212.
 34. Соболь О.М. Моделювання раціонального розбивання міста на райони виїзду пожежно-рятувальних підрозділів. – С. 213-218.
 35. Соловей В.В., Давидюк О.В., Буц Ю.В. Анализ и оценка риска аварий – основа принятия решений при управлении промышленной безопасностью. – С. 219-231.
 36. Стрілець В.М., Лапшин О.В., Савельєв Д.І. Розробка пропозицій щодо використання апаратів на хімічно пов’язаному кисню. – С. 232-241.
 37. Тарасенко А.А., Абрамов Ю.А. Критерий оптимизации при ликвидации чрезвычайной лесопожарной ситуации. – С. 241-245.
 38. Третьяков О.В. Автоматизований лазерний комплекс оперативного контролю концентрації забруднюючих речовин на рівні джерела викидів в атмосферу. – С. 245-251.
 39. Третьяков О.В. Вплив гомогенної кристалізації на утворення відкладень важкорозчинних сполук на теплопередаючих поверхнях. – С. 251-258.
 40. Чижов В.Ф., Макаренко В.Г., Подорожняк А.А., Рудаков С.В. Предложения по использованию интегрированной малогабаритной ems/gps/глонасс навигационной системы для контроля и управления подвижными средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – С. 258-264.
 41. Чуб И.А., Добротворский С.С. Иерархическая модель системы управления техногенной безопасностью. – С. 264-270.
 42. Шматко А.В., Неронов А.А. Использование теории r-функций в задаче идентификации источников загрязнения. – С. 270-276.

 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua