img

Випуск 6

 1. Абрамов Ю.А., Киреев А.А., Шаршанов А.Я. Локализация чрезвычайных ситуаций с помощью гелеобразующих составов (на примере крупных пожаров). – С. 3-11.
 2. Абрамов Ю.А., Тарасенко А.А. Формирование априорной информации для системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – С. 11-22.
 3. Азаров С.І., Тарапон Г.А., Сидоренко В.Л. Моделювання викиду радіоактивності при аварії та пожежі на чорнобильській АЕС. – С. 23-29.
 4. Баранов А.Н., Морозов А.И. Повышение взрывобезопасности при помоле твердого топлива в мельницах барабанного типа. – С. 29-39.
 5. Барбашин В.В., Чіжов В.Ф., Пономар В.В., Силенко Р.М. Деякі аспекти проблеми підвищення рівня радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій. – С. 39-45.
 6. Гузенко В.А., Неклонський І.М. Особливості розробки окремих планів реагування на надзвичайні ситуації, які виникли внаслідок пожеж та вибухів боєприпасів, в сучасних умовах. – С. 46-52.
 7. Квітковський Ю.В. Врахування дії локального удару на несучіконструкції    споруд цивільної оборони. – С. 52-57.
 8. Квітковський Ю.В., Малярчук О.П. Методика розрахунку несучих конструкцій цивільної оборони на загальну дію удару стороннього тіла. – С. 58-62.
 9. Кірочкін О.Ю., Мурін М.М., Тютюник В.В., Шевченко Р.І. Оцінка багатокритеріальної методики аналізу хімічно небезпечного стану об’єктів та регіонів України. – С. 62-73.
 10. Комяк В.М., Соболь О.М., Коссе А.Г. Раціональне розбиття міста на райони функціонування захисних споруд. – С. 74-79.
 11. Крайнюк О.В., Буц Ю.В. Техногенне забруднення сполуками свинцю ґрунтів міста Харкова. – С. 79-86.
 12. Кустов М.В., Калугін В.Д. Дослідження ефективності використання істинних розчинів при ліквідації надзвичайних ситуацій. – С. 87-94.
 13. Метелев А.В., Вандер К.А., Фесенко Г.В., Ромин А.В. Оценка санитарных потерь населения в эпидемических очагах чрезвычайных ситуаций при совершении биологического террористического акта. – С. 94-99.
 14. Попов И.И., Толкунов И.А., Пономарь В.В. Исследование путей улучшения качества среды обитания служебных помещений и сооружений органов и подразделений МЧС Украины. – С. 100-108.
 15. Прохач Э.Е., Михальская Л.Л., Попов Н.П. Метод расчета концентрации вредных веществ в факеле выбросов при отработке установок по нейтрализации высокотоксичных химических веществ. – С. 108-115.
 16. Садковой В.П. Выбор модели объекта управления в системе ослабления последствий чрезвычайных ситуаций. – С. 115-120.
 17. Созник А.П., Горносталь С.А. Анализ существующих моделей аэробной биологической очистки. – С. 121-127.
 18. Стрелец В.М., Ковалев П.А., Нередков Р.А. Закономерности использования аварийно-спасательной техники. – С.127-132.
 19. Третьяков О.В. Підвищення безпеки експлуатації теплообмінного обладнання енергетичних установок. – С. 133-141.
 20. Третьяков О.В., Андронов В.А. Запобігання водопостачання неякісної питної води з поверхневих джерел в сучасних умовах. – С. 142-147.
 21. Третьяков О.В., Андронов В.А., Малютін М.М. Напрями підвищення надійності прогнозування небезпек виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах коксо-хімічного і металургійного виробництв при їх одно територіальному розташуванні. – С. 148-153.
 22. Шматко А.В., Говаленков С.С. Применение пробит-функции для прогнозирования возможного поражения людей при авариях на химически опасных объектах. – С. 154-160.
 23. Шматко А.В., Малежик А.В. Применение вероятностно-детерминистической модели для прогнозирования техногенных аварий на объектах химической промышленности. – С. 160-167.
   
 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua