img

Випуск 9

 1. Аветісян В. Г., Тригуб В. В. Вплив прогину оболонки пневматичних підіймачів на їхню роботу. – С. 3-8.
 2. Адаменко Н. И., Квитковский Ю. В. Определение степени загрязненности почвы с учетом изменения рельефа. – С. 8-15.
 3. Альбощий А. В., Мелещенко Р. Г. Эффективность привлечения авиации для ликвидации ЧС природного характера. – С. 16-21.
 4. Бабич О. С., Денісова О. О. Балонний аерозольний генератор для виконання санітарних робіт в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій. – С. 21-32.
 5. Басманов А. Е., Михайлюк А. А. Идентификация параметров регрессионной модели, описывающей локализацию чрезвычайной ситуации. – С. 32-38.
 6. Басманов А. Е., Говаленков С. С., Панина Е. А. Оценка вероятности превышения концентрацией вещества в воздухе допустимого значения. – С. 39-45.
 7. Белов В. В., Быков В. М., Комяк В. В., Рыженко И. А. Возможность обнаружения утечек газа из магистральных газопроводов на тепловых изображениях местности. – С. 45-49.
 8. Грінченко Є. М., Куценко Л. М., Мисюра М. І. Аналіз стійкості коливань пристрою для віброізоляції цистерни аварійно-рятувального автомобіля. – С. 49-55.
 9. Комяк В. М., Соболь О. М., Собина В. О. Постановка задачі раціонального розміщення оперативних підрозділів для захисту рухомого складу та об.єктів залізничного транспорту. – С. 56-62.
 10. Кривцова В. И., Ключка Ю. П. Погрешность определения вероятности возникновения аварийной ситуации в системе хранения и подачи водорода. – С. 63-66.
 11. Маляров М. В., Неронов А. А. Моделирование профиля морской поверхности с учетом ее фрактальных свойств. – С. 66-71.
 12. Миргород О. В., Швец С. В. Применение огнеупорных бетонов на основе барийсодержащего глино-зёмистого цемента при ликвидации взрывов на атомных электростанциях. – С. 72-76.
 13. Попов В. М., Ромин А. В., Фесенко Г. В. Оценка накопленной эффективной дозы внутреннего облучения населения радиоактивно загрязненных территорий за счет потребления грибов. – С. 76-81.
 14. Прохач Е. Ю., Михальська Л. Л. Методологія визначення рівня небезпеки військових об’єктів, що виводяться з експлуатації. – С. 82-88.
 15. Прохач Е. Ю., Михальська Л. Л. Шляхи підвищення ефективності екологічного моніторингу, спрямованого на попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з наявністю в морі боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. – С. 88-94.
 16. Светличная С. Д. Моделирование воздействия низких концентраций токсического вещества при больших временах экспозиции. – С. 94-99.
 17. Сидоренко В. Л., Азаров С. І. Методологічні основи проведення досліджень потенційно-небезпечних військових об’єктів. – С. 99-110.
 18. Силенко Р. М., Попов І. І., Пономар В. В. Очищення газоповітряного середовища в рециркуляційному електрофільтрі при високій концентрації дисперсної фази в осередках надзвичайних ситуацій. – С. 110-116.
 19. Стрілець В. М. Особливості вибору ізолюючого апарату та лицевої частини до нього для роботи в умовах, які відрізняються від умов пожежі. – С. 116-121.
 20. Тарасенко А. А. Оценка адекватности субмодели приземной скорости ветра входного параметра модели динамики области ЧС. – С. 122-128.
 21. Толкунов И. А., Попов И. И., Барбашин В. В. Исследование процессов генерирования аэроионов в электрических ионизаторах воздуха. – С. 129-138.
 22. Третьяков О. В., Пономаренко Р. В. Забезпечення виробництва питної води в умовах погіршення стану природного поверхневого джерела. – С. 138-146.
 23. Тютюник В. В., Шевченко Р. І., Тютюник О. В. Оцінка індивідуальної небезпеки населення регіонів України в умовах надзвичайних ситуацій. – С. 146-157.
 24. Умеренкова К. Р., Маринин В. С. Использование металлогидридных устройств с целью предотвращения возникновения взрывоопасных ситуаций в системах охлаждения электромашин. – С. 157-164.
 25. Швец С. В., Миргород О. В. Обобщенный показатель эффективности синтеза структуры единой государственной диспетчерской службы экстренной помощи населению “112”. – С. 164-169.
 26. Шило С. Г., Борозенець І. О., Фещенко А. Б. Модель оцінки оперативної обстановки надзвичайної ситуації оперативно-диспетчерською службою МНС. – С. 170-176.
 27. Щербак Г. В., Маляров М. В. Математична модель поведінки панічного натовпу. – С. 176-182.

 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua