img

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

• д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор) (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.А. Андронов (Україна),
• д-р техн. наук, проф. О.Є. Басманов (Україна),
• д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський (Україна),
• д-р техн. наук, с.н.с. Ю.П. Ключка (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова (Україна),
• д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко (Україна),
• д-р наук, проф. Анджей Мізерскі (Польща),
• д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей (Україна),
• д-р техн. наук, с.н.с. А.М. Соболь (Україна),
• д-р філос., проф. Бела Сцакал (Угорщина),
• д-р техн. наук, с.н.с. О.А. Тарасенко (Україна),
• д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін (Україна),
• д-р техн. наук, проф. І.А. Чуб (Україна).

Рецензенти:

• д-р техн. наук, проф. О.М. Фоменко (Україна),
• д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко (Україна).

 

Технічний редактор

канд. геогр. наук, К.М. Карпець. (Україна)  (тел. 707-34-90) e-mail: nauka@nuczu.edu.ua
 

Про нас

Збірка наукових праць Проблеми надзвичайних ситуацій

Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових
фахових видань України (наказ
МОН України від 21.12.2015 №1328).

Дізнатись більше...

Контакти

Технічний редактор: К.М. Карпець

Телефон: +38(057)707-34-90
Aдреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: nauka@nuczu.edu.ua