на головну
укррусангл

Спеціалізовані Вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д64.707.01

Спеціалізована вчена рада К64.707.02

Спеціалізована вчена рада Д64.707.03

 

З 1997 року НУЦЗУ має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Згідно з наказом № 715 від 03.12.97 р. Вищої Атестаційної комісії України в нашому навчальному закладі була створена спеціалізована вчена рада К64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Головою спеціалізованої вченої ради був призначений доктор технічних наук, професор Абрамов Ю.О. У лютому 1998 року в стінах НУЦЗУ відбувся перший захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Пожежна безпека".

У травні 2005 року згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 22/10нт від 11.05.2005 р. в Університеті відбулося відкриття спеціалізованої вченої ради Д64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Розширення завдань нашої служби зумовило розширення повноважень  спеціалізованої вченої ради та надання їй права розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03-цивільна оборона.А в 2006 році в Університеті почала роботу спеціалізована вчена рада К64.707.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах (Згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 297 від 13.06.2006 р.). За час функціонування спеціалізованих вчених рад в Національному університеті цивільного захисту України було захищено близько 60 дисертаційних робіт, що є показником високого рівня розвитку наукових досліджень.

У 2014 р.в Національному університеті цивільного захисту України ,  згідно з наказом № 642  від 26.05.2014  р.  Міністерством освіти і науки України  була створена спеціалізована вчена рада Д64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. Головою спеціалізованої вченої ради була призначена доктор наук з державного управління, доцент С.М. Домбровська.

     

  

^ Наверх