на головну
укррусангл

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в НУЦЗ України

НУЦЗУ — це провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій IV рівня акредитації » Звернення громадян » Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Національному університеті цивільного захисту України

  МНС УКРАЇНИ

 

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

 

 

“ 10      грудня  2008   р.    № 728.

 

Про організацію особистого прийому

громадян в університеті


     З метою подальшого вдосконалення практики особистого  прийому громадян, забезпечення    належних    умов    для    реалізації  конституційного   права   громадян   на   звернення,    підвищення персональної відповідальності посадових і службових осіб за роботу зі зверненнями  громадян  в університеті  та  результати вирішення  порушених  у  них питань, відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян",  та з  урахуванням  вимог  наказу МНС України від 10.05.2006 року № 274 "Про організацію особистого   прийому    громадян  у  системі МНС  України"

Н А К А З У Ю:

1.     Затвердити Порядок організації  та  проведення  особистого прийому   громадян   в Університеті цивільного захисту  України  (далі  -  Порядок) (додається).

2.     У разі відсутності ректора університету особистий  прийом  громадян  проводить проректор,  на  якого покладено виконання його повноважень.

3.     Проректорам університету забезпечити належне виконання  Порядку  та  створення   необхідних   організаційних   умов  для  його  проведення  згідно з графіками особистого прийому  громадян.

4.     Відділенню контрольно-аналітичної роботи (Щербак С.С.) забезпечити організацію
особистого  прийому громадян відповідно до затверджених Порядку та графіків особистого прийому.

5.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділення контрольно-аналітичної роботи майора служби цивільного захисту Щербака С.С. 

Ректор університету

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                         В.П.Садковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ УЦЗ України
                                      10.12.2008 р. N  728


Порядок

організації  та  проведення  особистого прийому   громадян  

в Університеті цивільного захисту  України 

1. Загальні положення.

1.1.   Цей Порядок визначає основні вимоги  до  організації  та проведення особистого прийому громадян в університеті.

1.2.  Особистий  прийом  громадян  в університеті здійснюється відповідно  до  статті  22 Закону України "Про звернення громадян".

1.3.  Особистий прийом громадян керівництвом університету  проводиться відповідно до затверджених графіків.

1.4.  Прийом Героїв  Радянського  Союзу,  Героїв  України,   Героїв Соціалістичної   Праці,   інвалідів   Великої   Вітчизняної  війни проводиться першочергово.

1.5.  Інформація  про цей Порядок і графіки особистого прийому громадян   публікуються   у газеті «Вісник Університету цивільного захисту України», розміщуються на зовнішньому інформаційному сервері університету та в кімнатах відвідувачів у доступному для вільного огляду місці.

 

2. Організація особистого прийому громадян.
 

2.1.  Посадові  особи  університету,  які здійснюють особистий  прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України,  вимогами Законів України "Про звернення громадян",   "Про   державну  службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008   року  N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування",  наказом МНС України від 10.05.2006 року № 274 "Про організацію особистого   прийому    громадян  у  системі МНС  України", іншими нормативними актами та цим Порядком.

        Прийом громадян посадовими особами університету  здійснюється у визначені дні та години.

     2.2. Особистий  прийом   громадян   проводиться   від   імені університету.  Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати своє прізвище,  ім'я та по батькові,  місце  проживання,  а  також викласти суть питання, з яким він звертається.

     2.3. Посадова  особа  під  час  особистого  прийому  громадян розглядає питання  по  суті,  надає  відповідно  до  законодавства обґрунтоване  роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності) нормативно-правових  актів  з  боку структурних підрозділів університету.

     2.4. Для  забезпечення  кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати  до  їх  розгляду працівників  відповідних  структурних підрозділів університету або одержувати від них потрібну інформацію.

     2.5. У разі,  коли  розв'язання  питання,  з  яким  звернувся громадянин, не входить до компетенції університету, посадова особа пояснює  громадянинові,   до   якого   органу   державної   влади, підприємства,  організації чи установи необхідно звернутися і,  по можливості, сприяє цьому (надає адресу, номер телефону тощо).

     2.6. У  разі,  коли порушене громадянином питання вирішити на особистому  прийомі  неможливо  через   необхідність   додаткового вивчення,  громадянинові  може  бути запропоновано викласти його у формі  письмової   заяви,   яка   буде   розглянута   в   порядку, установленому   законодавством   для   письмових   звернень.   

     2.7. Облік  прийому  громадян та контроль за дотриманням  термінів  виконання  рішень,  прийнятих  під  час  їх особистого  прийому,  здійснюється  працівниками  відділення контрольно-аналітичної роботи та канцелярії,  які щокварталу аналізують стан  роботи  зі  зверненнями  громадян  для  подання   інформації ректору.

     2.8. Звернення  громадян  на  особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями  громадян  в системі МНС України,  затвердженої наказом МНС України  від 06.05.2004 року   N 199. Посадові особи університету, які здійснюють особистий прийом громадян, ведуть Журнал обліку особистого  прийому  громадян  відповідно  до вищезазначеної Інструкції.

     2.9. Відповідно  до  норм  законодавства  під  час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх  представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

     2.10. Повторний  прийом   громадян   з   питання,   яке   вже розглядалося  керівництвом університету,  проводиться  у разі,  коли питання, порушене в попередньому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

     У разі повторного звернення вивчаються та беруться  до  уваги архівні матеріали з порушеного питання,  з'ясовуються причини,  що його  викликали,  надаються  необхідні  роз'яснення   та   можлива допомога.

     2.11. Посадова  особа зобов'язана прийняти усіх громадян,  що звернулися на прийом,  з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку університету та визначеного графіками часу.

    

3.  Посадові  особи  університету  несуть відповідальність за недотримання  вимог Закону  України  "Про  звернення    громадян" та  Указу Президента України від 07 лютого 2008   року  N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" щодо  здійснення  особистого  прийому  громадян  і розгляду їхніх звернень

 

 

 

Начальник відділення контрольно-аналітичної роботи

майор служби цивільного захисту                                                С.С.Щербак

^ Наверх