Кафедра инженерной и аварийно-спасательной техники

Кафедра инженерной и аварийно-спасательной техники - одна из старейших кафедр нашего учебного заведения. Кафедра является «наследницей» тактико-технического цикла, одного из основных циклов пожарно-технического училища. Именно от него отделились кафедры: прикладной механики, специальной химии и химической технологии, автоматических систем безопасности и информационных технологий, пожарной и спасательной подготовки.

Метою діяльності кафедри є – забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.

Метою діяльності кафедри є – забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.

Основні завдання кафедри:

Освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр":

  • Проведення навчально-виховної та методичної діяльності для:
  • Освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр": Галузь знань 1702 «Цивільна безпека».
  • Напрям 6.170203 «Пожежна безпека», кваліфікація – фахівець з протипожежної безпеки.
  • Напрям 6.170201 «Цивільний захист», кваліфікація – інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду.