В НУЦЗУ вийшли з друку монографія «Державне управління забезпеченням ґендерної рівності в Україні» і фаховий збірник наукових праць

В НУЦЗУ вийшли з друку монографія «Державне управління забезпеченням ґендерної рівності в Україні» і фаховий збірник наукових праць

Цей рік навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України завершує виходом з друку колективної монографії «Державне управління забезпеченням ґендерної рівності в Україні» і фахового збірника наукових праць. Зазначена монографія – перша колективна наукова розробка щодо державноуправлінських питань забезпечення ґендерної рівності, підготовлена в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Авторами монографії є керівництво та наукові співробітники ННВЦ – Домбровська С.М., Мороз В.М., Грень Л.М., Леоненко Н.А. і Мороз С.А. У монографії обґрунтовано напрями розвитку механізму державного управління трудовим потенціалом з позиції забезпечення ґендерної рівності, а також удосконалення його нормативно-правової бази.
Крім того, за загальною редакцією ректора університету Садкового В. П. друком також вийшов фаховий збірник наукових праць категорії «Б» «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління» (2018, № 2 (9)). Автори статей, розміщені на його сторінках, можуть забрати свій авторський примірник у навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗУ.