Нові терміни та порядок реєстрації для  складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання для вступу в магістратуру

У зв'язку з продовженням періоду карантину до 11 травня 2020 року Міністерством освіти і науки України внесено зміни до порядку та термінів реєстрації вступників, що бажають вступити на навчання за освітнім ступенем магістра, для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Так, реєстрація вступників розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується
о 18:00 05 червня 2020 року.

Звертаємо увагу, що, враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася в Україні, з метою запобігання поширенню короно вірусної хвороби (COVID – 19) реєстрація вступників, що бажають вступити на навчання за освітнім ступенем магістра, для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО, відбуватиметься дистанційно. Для цього вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на електронну адресу університету (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (для отримання зразку натисніть);

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов проходження ЗНО);

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117);

довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у військових закладах вищої освіти (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417); У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Після перевірки отриманих документів приймальна комісія університету здійснить реєстрацію та сформує екзаменаційний лист, відсканована копія якого буде надіслана вступникові на електронну адресу, указану в Анкеті.

Оформлений екзаменаційний листок зберігатиметься в Приймальній комісії університету та, в подальшому, буде виданий вступникові особисто. Також екзаменаційний листок може бути надісланий вступникові засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Нагадуємо, що під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО або скласти відповідний вступний іспит у НУЦЗ України.

Більш детальну інформацію про реєстрацію вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО можливо отримати за телефоном (050)251-07-21 (відповідальний секретар приймальної комісії університету Асоцький Віталій Вікторович) а також зателефонувавши на факультет, на який ви бажаєте вступити.