1. Азаров С. І., Шевченко Р. І., Щербак С. С. Моделювання процесів утворення «димової хмари» над зоною лісової пожежі в складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження. – С. 3-12.
 2. Антошкін О. А. Доцільність використання методів нерегулярного розміщення пожежних сповіщувачів для приміщень прямокутної форми. – С. 13-17.
 3. Бондаренко С. М., Литвяк О. М., Мурін М. М. Аналітичне визначення часу спрацьовування спринклерних повітряних секцій систем водяного пожежогасіння. – С. 18-22.
 4. Гапон Ю. К., Трегубов Д. Г., Тарахно О. В., Філіченко А. С. Підвищення пожежної безпеки гальванічного виробництва. – С. 23-28.
 5. Дубінін Д. П., Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М. Експериментальне дослідження водяного аерозолю, що створюється установкою пожежогасіння періодично-імпульсної дії. – С. 29-34.
 6. Киреев А. А., Трегубов Д. Г., Лещева В. А. Исследование тушения спиртов сухим и смоченным гранулированным пеностеклом. – С. 35-44.
 7. Ключка Ю. П., Липовой В. О., Семків О. М., Гасанов Х. Ш. Оцінка часу реагування на пожежі в області. – С. 45-49.
 8. Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Діброва О. С., Мельник В. П., Ващенко В. А., Бутенко Т. І. Дослідження спалахування та горіння частинок металевого пального у продуктах розкладання нітратновмісних окиснювачів та органічних речовин при зовнішніх термічних впливах. –С. 50-59.
 9. Коровникова Н. И., Дубына А. М., Олейник В. В. Свойства синтетических волокон пониженной горючести. – С. 60-64.
 10. Кулаков О. В., Катунін А. М. Вплив вентиляції на визначення класу і розміру вибухонебезпечної зони, що створюється пароповітряним вибухонебезпечним середовищем у приміщенні. – С. 65-70.
 11. Мелещенко Р. Г. Раннее выявление пожара на основе контроля динамики состояния газовой среды в помещениях. – С. 71-80.
 12. Михайлюк О. П., Афанасенко К. А., Савченко О. В., Зімін С. Ю., Статівка Є. С. Дослідження щодо безпечного розташування факельних систем біогазової установки. – С. 81-85.
 13. Михайлюк А. А., Кривцова В. И., Абрамов Ю. А. Алгоритм контроля технического состояния газогенератора как составляющая профилактики его пожарной безопасности. – С. 86-92.
 14. Назаренко С. Ю., Чернобай Г. О., Коваленко Р. І., Бутенко Т. Ю., Асоцький В. В. Експериментальне визначення кута закручування напірного пожежного рукава, що має повздовжній дефект. – С. 93-98.
 15. Саламов Д. О., Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. Оцінка коефіцієнта конвекційного теплообміну між стінкою резервуара і пароповітряною сумішшю в газовому просторі резервуара. – С. 99-104.
 16. Сенчихін Ю. М., Сировий В. В., Аветісян В. Г., Остапов К. М. Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на відкритих технологічних установках. – С. 105-111.
 17. Скородумова О. Б., Тарахно О. В., Чеботарьова О. М., Скрипник М. С. Використання кремнійорганічної сировини технічного рівня чистоти для одержання бінарних захисних покриттів по тканинах в системі золь SіO2 – антипірени. – С. 112-119.
 18. Собина В. О., Хижняк А. А., Абрамов Ю. О. Обґрунтування вибору параметрів каналу управління кутовим положенням форсунки мобільної пожежної установки. –С. 120-126.
 19. Шахов С. М., Виноградов С. А., Кодрик А. І., Тітенко О. М Визначення показника вогнегасної здатності компресійної піни. – С. 127-131.