1. Абрамов Ю. О., Тищенко Є. О., Кальченко Я. Ю. Визначення часу гасіння пожежі мобільною пожежною установкою. – С. 3-8.
 2. Антошкін О. А., Литвяк О. М., Маляров М. В. Експериментальне дослідження характеристик установки по осадженню вогнегасного аерозолю. – С. 9-16.
 3. Бондаренко С. М., Мурін М. М., Христич В. В. Минимизация стоимости распределительного трубопровода системы водяного пожаротушения. – С. 17-21.
 4. Васильченко А. В., Рубан А. В., Луценко Т. А., Анацкая А. В. Оценка безопасного количества взрывчатого вещества, обеспечивающего сохранение огнестойкости металлического каркаса при взрыве. – С. 22-29.
 5. Григоренко О. М., Золкіна Є. С. Дослідження залежності кратності спучення епоксиполімеру від вмісту поліфосфату амонію, пентаери триту та інтеркальованого графіту. – С. 30-36.
 6. Дорошенко Д. О., Ключка Ю. П., Михайлюк О. П. Аналіз наслідків вибухів та умов утворення газоповітряних сумішей у житлових будівлях. – С. 37-44.
 7. Дубінін Д. П., Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М., Бєлоусов І. О. Експериментальне дослідження подавання водяного аерозолю через трубопровід. – С. 45-52.
 8. Зімін С. І., Афанасенко К. А., Семків О. М., Липовой В. О. Аналіз пожежовибухонебезпеки факельних систем виробничих об’єктів. – С. 53-62.
 9. Ковальов А. І., Отрош Ю. А., Коссе А. Г., Черненко О. М. Залежність точності визначення теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів від параметрів моделі. – С. 63-70.
 10. Коровникова Н. І., Олійник В. В. Аналіз вознезахисту матеріалів на основі деревини. – С. 71-75.
 11. Кулаков О. В., Катунін А. М., Дєнєв Є. В. Особливості захисту від вторинних дій блискавки низьковольтних приймачів електричної енергії. – С. 76-82.
 12. Кустов М. В., Тютюник В. В., Федоряка О. І. Оцінка рівня пожежної небезпеки локальної території. – С. 83-93.
 13. Куценко Л. М., Калиновський А. Я., Ковальов О. О., Поліванов О. Г., Полтавський Е. М. Новий спосіб дискретної доставки вогнегасних речовин. – С. 94-103.
 14. Литвяк О. М., Дурєєв В. О., Дерев’янко О. А. Математичне моде- лювання нелінійних особливостей пропорційних регуляторів адап- тивних систем безпеки. – С. 104-111.
 15. Макаренко В. С., Кірєєв О. О., Чиркіна М. А., Дадашов І. Ф. Дослі- дження ізолюючих властивостей шарів легких пористих матеріалів. – С. 112-118.
 16. Михайлюк А. А., Абрамов Ю. А., Кривцова В. И. Математическая модель уровня пожарной опасности систем хранения и подачи водорода. – С. 119-123.
 17. Назаренко С. Ю., Чернобай Г. О., Асоцький В. В., Васильєв С. В., Буряк П. Д. Визначення поздовжньої жорсткості напірного пожеж ного рукава діаметром 150 мм. – С. 124-129.
 18. Петухова О. А., Горносталь С. А., Щербак С. М. Визначення характеристик складових пожежних кран-комплектів виробничої будівлі. – С. 130-135.
 19. Поспелов Б. Б., Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Самойлов М. А., Безуглая Ю. С. Методы вычисления мер текущей рекуррентности флуктуаций состояния газовой среды для раннего выявления пожара в помещениях. – С. 136-146.
 20. Роянов О. М., Гарбуз С. В. Оцінка впливу параметрів навколишнього середовища на вибухопожежонебезпеку під час проведення примусової вентиляції резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів. – С. 147-151.
 21. Рудаков С. В., Миргород О. В. Вплив хвилі прориву горючої рідини при руйнуванні резервуарів з нафтою на людей, будівлі та споруди. – С. 152-160.
 22. Савельєв Д. І. Вивчення експлуатаційних властивостей гелеутво- рюючої композиції для гасіння низових лісових пожеж. – С. 161-165.
 23. Сенчихін Ю. М., Сировой В. В., Остапов К. М., Аветісян В. Г. Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на рухомому складі залізничного транспорту. – С. 166-171.
 24. Скородумова О. Б., Тарахно О. В., Чеботарьова О. М., Атаманенко М. О., Переверзєва О. М., Волощук А. Д. Одержання еластичних вогнестійких покриттів по текстильних матеріалах на основі розчинів рідкого скла. – С. 172-179.
 25. Тичков Д. В., Бондаренко М. О., Отрош Ю. А., Пирогов О. В. Розрахунки та дослідження причин електростатичного пробою, що призводить до виникнення пожеже- та вибухонебезпечної ситуації. – С. 180-199.
 26. Чернуха А. А., Ковальов П. А., Безуглов О. Є. Вогнезахист деревини вільхи за допомогою просочувального засобу ДСА. – С. 187-192.
 27. Шахов С. М., Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Черненко П. В. Підвищення ефективності використання систем подачі компресійної піни. – С. 193-199.