ВИПУСК 33

Ю.О. Абрамов, В.М. Гвоздь, О.М. Тищенко
Оцінка впливу інерційних властивостей систем автоматичного гасіння пожеж класу в розпиленою водою на час їх гасіння

О.А. Антошкін
Вибір схеми розміщення спринклерних зрошувачів, як етап рішення задачі покриття з додатковими обмеженнями

К.А. Афанасенко, П.А. Білим, О.П. Михайлюк
До питання про карбонізацію та втрату маси сітчастих полімерів при лінійному нагріві

О.Є. Басманов, Я.С. Кулик
Оцінка параметрів теплового потоку, що підіймається над палаючим розливом довільної форми

С.М. Бондаренко, В.В. Калабанов
Лінійний сповіщувач полум’я, з використанням ефекту хемоіонізації

О.В. Васильченко, М.Б. Золочевський, І.М. Хмиров
Оцінка межі вогнестійкості згинальних залізобетонних елементів, посилених фіброматеріалами

С.А. Виноградов, І.М. Грицина, О.М. Семко, Ю.Д. Український
Порівняння ефективності застосування високошвидкісних струменів водних вогнегасних речовин для гасіння макетного вогнища пожежі класу С

Н.Н. Годованец, Б.М. Мыхаличко, В.Л. Петровский, О.Н. Щербина
Огнетушащие испытания водного огнетушащего вещества на основе хлорида меди(ІІ)

І.А. Горпинич
Моделювання горіння рідини, що розтікається по горизонтальній поверхні

А.Н. Григоренко, О.В. Кулаков, В.А. Пономарев
Построение модели зависимости сопротивления изоляции кабельного изделия от времени эксплуатации для профилактики возникновения источ-ника зажигания электрического происхождения

В.А. Гузенко, В.А. Самарин
Анализ условий зажигания слоя горючего материала сфокусированным потоком солнечного излучения

O.O. Кірєєв, О.Б. Каракулін, О.С. Шажко
Дослідження вогнегасної здатності окремих компонентів гелеутворюючих систем під час гасіння пожеж класу А

А.С. Кирилюк, О.В. Кулаков
Математичні моделі для розрахунку показників пожежобезпечного за-лишкового ресурсу кабельних ліній

В.В. Комяк, О.М. Соболь, А.Г. Коссе, Р.Г. Мелещенко
Підхід до моделювання руху людських потоків по сходових клітках у висотних будівлях

Н.И. Коровникова, В.В. Олейник
Влияние температуры и окислительных агентов на термическую деструкцию волокна нитрон

В.І. Кривцова, Ю.П. Ключка
Оцінка впливу похибки визначення концентрації водень в гідридах інтерметалідів на час до руйнування системи під впливом зовнішніх тепло-вих потоків

О.В. Кулаков
Особенности категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности комплектных трансформаторных подстанций наружной установки

В.Ю. Купка, О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов
Вибір носія для забезпечення плавучості гелеподіного шару на поверхні горючих рідин

М.В. Кустов, А.Я. Шаршанов
Модель процесу випаровування атмосферних опадів у повітряному середовищі в зоні ландшафтних пожеж

О.М. Литвяк, В.О. Дурєєв
Розрахунок витратних характеристик розподільних мереж водяних автоматичних систем пожежогасіння

Ю.В. Луценко, А.Я. Шаршанов, Є.А. Яровий
Математична модель процесів тепломасопереносу і фізико-хімічних перетворень при отриманні багатокомпонентних горючих газів підземної газифікації твердого палива

Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян
Критерій прийняття рішення про доцільність залучення авіації для локалізації лісової пожежі

О.А. Петухова, С.А. Горносталь, С.С. Пазюра, Д.А. Жук
Визначення робочих характеристик водяного захисту в кулеуловлювачі

Б.Б. Поспєлов, Р.І. Шевченко
Метод визначення робочих характеристик для групових пожежних сповіщувачів систем пожежної автоматики

А.Г. Приймаков, Ю.А. Градыский
Определение энергокинематических параметров шариковых мельниц для изготовления огнетушащих порошков

І.Б. Рябова
Розрахунковий аналіз впливу конструктивних параметрів на температуру валу під опорними підшипником вентиляторів димовидалення

А.В. Савченко, О.А. Островерх, О.М. Семкив
Определение огнетушащей способности гелеобразующей системы CaCl2– Na2O·2,95 SiO2– Н2О в лабораторных условиях

В.Н. Сырых, Е.В. Тарахно
Исследование версии возникновения пожара вследствие воздействия искр различного происхождения

В.М. Стрелец, В.М. Лобойченко
Оценка фильтрующих противогазов-самоспасателей по результатам полигонных испытаний

Д.Г. Трегубов, Е.В. Тарахно
Разбавление паровоздушного пространства паром негорючего компо-нента смеси