Навчально-науково-виробничий центр

Навчально-науково-виробничий центр створений шляхом реорганізації науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту та складається з наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту та наукового відділу з проблем державної безпеки. 

Навчально-науково-виробничий центр є окремим науково-дослідним підрозділом Науково-дослідного центру Університету. Основним завданням Центру є проведення науково-дослідних та дослідно-практичних робіт у сфері удосконалення державного управління цивільним захистом України.

Навчально-науково-виробничий центр в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями ДСНС України, нормативними актами про наукову діяльність навчальних закладів ДСНС України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, а також Положенням про Навчально-науково-виробничий центр.

Навчально-науково-виробничий центр здійснює свою діяльність у взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету.

Здійснюючи свою діяльність, Центр від імені Університету налагоджує співробітництво з територіальними управліннями та підрозділами ДСНС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. 3 метою підвищення ефективності наукових досліджень Центр вносить пропозиції керівництву Університету щодо створення тимчасових творчих колективів, до складу яких можуть включатися працівники органів та установ (незалежно від форм власності) і фізичні особи, з оплатою праці за умовами трудового договору та сумісництва.

У 2015 році на базі Навчально-науково-виробничого центру було відкрито докторантуру.

Адреса центру:

61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28