Спеціалізована вчена рада Д64.852.22

 

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 створена разова спеціалізована вчена рада з правом захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.

Голова ради - доктор психологічних наук, професор Оніщенко Наталія Вікторівна, провідний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;

Заступник голови ради - доктор психологічних наук, професор Тімченко Олександр Володимирович, головний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;

Вчений секретар ради - кандидат психологічних наук, доцент Христенко Віталій Євгенович, провідний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;

Члени ради:

 • доктор психологічних наук, доцент Афанасьєва Наталя Євгенівна доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України, спеціальність00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Балабанова Любов Матвіївна, професор кафедри діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Євдокімова Олена Олександрівна, завідувач кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Землянська Олена Володимирівна, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Кузнєцов Марат Амірович, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Лефтеров Василь Олександрович, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність 19.00.09;
 • доктор біологічних наук, професор Перелигіна Ліна Анатоліївна, начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Потапчук Євген Михайлович, завідувач кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Потапчук Наталія Дмитрівна, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Приходько Ігор Іванович, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Сафін Олександр Джамільович, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, спеціальність 19.00.09;
 • доктор психологічних наук, професор Сірко Роксолана Іванівна, заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, спеціальність 19.00.09;

Дисертації: