Наукові роботи за галуззю знань «Цивільний захист»