Навчальні дисципліни

 

Перелік навчальних дисциплін (ОКР) "магістр" публічного управління та адміністрування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Державне управління»

 • Управління соціальним і гуманітарним розвитком
 • Державне управління в економічній сфері
 • Право в державному управлінні
 • Теорія та історія державного управління
 • Організаційно-правові засади державного управління
 • Кадрова політика і державна служба
 • Концептуальні засади взаємодії політики й управління
 • Територіальна організація влади в Україні
 • Державна політика: аналіз та механізми впровадження
 • Інформаційна політика в Україні
 • Політика європейської інтеграції
 • Стратегічне планування
 • Статистичні методи в державному управлінні
 • Етнополітичні процеси та конфлікти в сучасній Україні
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна
 • Система державного управління та місцеве самоврядування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Державне управління у сфері цивільного захисту»

 • Управління соціальним і гуманітарним розвитком
 • Державне управління в економічній сфері
 • Право в державному управлінні
 • Теорія та історія державного управління
 • Організаційно-правові засади державного управління
 • Кадрова політика і державна служба
 • Концептуальні засади взаємодії політики й управління
 • Територіальна організація влади в Україні
 • Державна політика: аналіз та механізми впровадження
 • Інформаційна політика в Україні
 • Політика європейської інтеграції
 • Стратегічне планування
 • Статистичні методи в державному управлінні
 • Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Державна політика у сфері екологічної безпеки

(ОНР) "доктор філософії" публічного управління та адміністрування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
• Кадрова політика і державна служба
• Технологія підготовки та захисту дисертації
• Теорія та історія державного управління
• Організаційно-правові засади державного управління
• Основи публічної політики
• Державна безпека в контексті політики європейської інтеграції України
• Державне управління у сфері екологічної безпеки