Факультет пожежної безпеки

 

Начальник факультету
Ромін Андрій Вячеславович
Доктор наук з державного управління,
професор

Факультет пожежної безпеки (далі - Факультет) є правонаступником системи підготовки фахівців пожежної справи у Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР, Харківському інституті пожежної безпеки МВС України, Академії пожежної безпеки України. На сьогодні - це факультет Національного університету цивільного захисту України.

До складу Факультету входять:

 • апарат адміністративного управління;
 • чотири кафедри, на яких працює понад 70 науково-педагогічних працівників;
 • п’ять курсів курсантів чисельністю понад 340 чоловік;
 • п’ять курсів студентів чисельністю понад 150 чоловік.

Особовий склад Факультету веде підготовку випускників університету за всіма напрямами підготовки і освітньо-кваліфікаційними рівнями, але безпосередньо є відповідальним за підготовку фахівців інженерно-профілактичного напряму «Пожежна безпека» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Головними завданнями Факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, курсантами, студентами, слухачами;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на Факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти Університету;
 • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
 • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.

Випускник факультету пожежної безпеки із дипломом за напрямом підготовки «Пожежа безпека» має можливість займати усі посади у штаті Головних управлінь (управлінь) Державної служби України із надзвичайних ситуацій областей України, інших органах і підрозділах ДСНС України, у відповідних структурах підприємницької діяльності незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів і продукцією протипожежного призначення.

Наприклад, це посади у відділах пожежної безпеки, відділах техногенної безпеки, відділах нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту, відділах контролю застосування санкцій та аналітичної роботи, секторах ліцензування, відділах організації реагування та готовності підрозділів, відділах організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами, секторах підготовки та організації служби підрозділів, відділах технічного забезпечення, відділах матеріального забезпечення та експлуатації споруд тощо.

Диплом випускника факультету пожежної безпеки користується попитом на міжнародному рівні.