Шановні друзі! Рятування людини у будь-якій надзвичайній ситуації — благородний, відповідальний і, водночас, небезпечний і складний шлях ...
Національний університет цивільного захисту України - один із найстаріших закладів вищої освіти – єдиний у системі ЗВО нашої держави, який...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ — це провідний заклад вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профіля не тільки в Україні, а й в країнах СНД. НУЦЗУ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів ДСНС України та організацій усіх форм власності.

 
 1. Abramov Y. A., Kalchenko Y. Y. Mathematical models for object tests of thermal fire detectors. – С. 3-8.
 2. Абрамов Ю. А., Борисенко В. Г., Кривцова В. И. О выборе параметров газогенератора СХП водорода на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. – С. 9-14.
 3. Антошкин А. А. Формализация ограничений нормативного характера при решении задачи размещения пожарных извещателей. – С. 15-18.
 4. Афанасенко К. А., Михайлюк А. П. Исследование влияния применения коксующихся полиэпоксидных связующих для стеклопластиков на кислородный индекс в условиях автоклавно-вакуумного формования. – С. 19-23.
 5. Баранов М. И., Рудаков С. В. Определение токовременных и темпе-ратурных характеристик пожарной опасности кабельных изделий. – С. 24-32.
 6. Басманов О. Є., Кулик Я. С. Розподіл параметрів висхідного конвекційного потоку над палаючим розливом нафтопродукту. – С. 33-38.
 7. Бондаренко С. Н., Христич В. В., Калабанов В. В. Экспериментальное исследование чувствительного элемента линейного извещателя пламени в режиме обнаружения пожара. – С. 39-43.
 8. Бородич П. Ю., Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. Розробка нормативу рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних. – С. 44-48.
 9. Бородич П. Ю., Пономаренко Р. В. Імітаційне моделювання рятування постраждалого з третього поверху з використанням похилої переправи за допомогою НРВ-1. – С. 49-55.
 10. Васильєв С. В., Ковальов О. О., Баркалов В. Г. Технічне обґрунтування високопродуктивного перекачування води основним пожежним автомобілем. – С. 56-62.
 11. Васильченко А. В., Сырых В. Н., Хмыров И. М. Огнестойкость большепролетных изгибаемых строительных конструкций. – С. 63-66.
 12. Горносталь С. А., Петухова О. А. Удосконалення методики проведення випробувань зовнішньої водопровідної мережі на водовіддачу. – С. 67-72.
 13. Григоренко О. М., Липовий В. О., Пишняк А. М. Дослідження впливу амофосу та тригідрату оксиду алюмінію на горючість та кратність спучування епоксиполімерів. – С. 73-77.
 14. Грицина І. М., Грицина Н. І., Лєвтєров О. А. Схема отримання компресійної піни та диспергованої води. – С. 78-83.
 15. Данилин А. Н., Комяк В. В., Панкратов А. В. Подход к моделированию индивидуально-поточного движения людей в потоке. – С. 84-93.
 16. Дубінін Д. П., Лісняк А. А., Титаренко А. В. Експериментальне дослідження ширини протипожежного бар'єру для локалізації природних пожеж. – С. 94-99.
 17. Дуреев В. А. Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором. – С. 100-102.
 18. Калиновський А. Я., Кропивницький В. С., Ларін О. М., Донський Д. В. Визначення показників ефективності виконання цільових завдань пожежно-рятувального катеру. – С. 103-112.
 19. Кирилюк А. С., Кулаков О. В., Катунин А. Н. Обоснование закона распределения суммарной наработки кабельных изделий для пре-дупреждения возникновения в них источников зажигания. – С. 113-118.
 20. Kovalyov P. A., Strelec V. M. Developing of suggestions on training smoke divers for realization of fire – rescue works in basements and ground floors. – С. 119-128.
 21. Коваленко Р. І. Дослідження основних статистичних закономірностей процесу функціонування державних пожежно-рятувальних частин міста Харкова. – С. 129-136.
 22. Ковалишин В. В., Комяк В. М. Оптимизация размещения источников водоснабжения в городах и населенных пунктах. – С. 137-141.
 23. Колосков В. Ю. Моделювання міцності несучих конструкцій будівель за умов локалізованої пожежі. – С. 142-151.
 24. Коровникова Н. И., Олейник В. В. Понижение горючести волокна на основе полиакрилонитрила. – С. 152-155.
 25. Ларін О. М., Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Липовий В. О. Визначення дисипативних властивостей пожежного рукава типу «Т» діаметром 77 мм з урахуванням неоднорідності його внутрішньої структури. – С. 156-167.
 26. Литвяк А. Н., Мурин М. Н. Расчет уровня звукового давления опо-вещателя звукового пожарного в помещении. – С. 168-170.
 27. Мелещенко Р. Г., Мунтян В. К., Тарасенко О. А. Оцінка ефективності застосування пожежних літаків АН-32П та критерій доцільності їх залучення при локалізації природної пожежі. – С. 171-178.
 28. Миргород О.В. Підвищення та оптимізація вогнетривких властивостей та радіаційної стійкості будівельних матеріалів. – С. 179-182.
 29. Міщенко І. В., Кондратенко О. М. Особливості експериментального визначення коефіцієнту опору повітря руху струменя води з ручного пожежного ствола. – С. 183-189.
 30. Петухова О. А., Горносталь С. А., Шаповалова,О. О. Щербак С. М. Дослідження фактичних витрат води з пожежних кран-комплектів. – С. 190-195.
 31. Петухова О. А., Щербак С. М. Визначення втрат напору плоско-згорнутих рукавів, якими комплектуються  пожежні кран-комплекти. – С. 196-200.
 32. Полстянкин Р. М. Математическая модель качества обнаружения загораний точечными тепловыми пожарными извещателями. – С. 201-207.
 33. Поспелов Б. Б., Андронов В. А., Рыбка Е. А. Анализ динамики сред-необъемной температуры начальной стадии пожара в помещении как стохастической саморегулирующейся системы. – С. 208-216.
 34. Рагимов С. Ю., Дяченко Д. В. Методика проведения исследований по оценке пожарной опасности (горючести) огнезащитных покрытий. – С. 217-222.
 35. Рагимов С. Ю., Дяченко Д. В. Способ испытания материалов с по-лимерным покрытием для специальной одежды на искростойкость. – С. 223-230.
 36. Резніченко Г. М. Розробка методики дослідження процесу горіння твердих матеріалів. – С. 231-236.
 37. Савельев Д. И., Киреев А. А., Жерноклев К. В. Повышение эффек-тивности использования гелеобразующих составов при борьбе с ни-зовыми лесными пожарами. – С. 237-242.
 38. Савченко А.В., Островерх О.А. Моделирование теплозащитных свойств гелеобразующих систем при ликвидации пожаров в резервуарных парках хранения нефтепродуктов. – С. 243-249.
 39. Скородумова О. Б., Тарахно Е. В., Попенко Г. С., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. Исследование микроструктуры огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных. – С. 250-255.
 40. Тищенко Е. А., Абрамов Ю. А. Погрешность времени тушения по-жара класса в распыленной водой, обусловленная ошибкой воспроизведения при ее подаче. – С. 256-262.
 41. Трегубов Д. Г., Тарахно О. В. Зв’язок пожежної небезпеки алкан-похідних сполук з середньою довжиною їх молекул. – С. 263-269.
 42. Чернуха А. А. Визначення коефіцієнтів захисту лицьових частин ізолюючих апаратів різних типів. – С. 270-273.
 43. Шаршанов А.Я. Выбор оптимального соотношения толщин слоев двухслойного огнезащитного экрана. – С. 274-280.

Фахівці Агентства зменшення загрози (АЗЗ) продовжують впроваджувати в Україні Програму готовності до радіаційної, хімічної, біологічної і яд...
29-07-2021 07:20
27 липня 2021 року позаштатна радниця ректора університету з гендерних питань Анна Зубахіна стала учасницею 5-го тематичного засідання Коміс...
28-07-2021 06:24
Надзвичайна подія сталася 26 липня, у домі 24-а, по вулиці Золочевській. Жінка зайшла в ліфт, а той миттєво почав падати униз. Спрацювала ав...
26-07-2021 12:07
СОТНІ ГОДИН ТРЕНУВАНЬ ЗАРАДИ МРІЇ. КУРСАНТИ НУЦЗУ ГОТУЮТЬСЯ ДО ПАРАДУ РЕПОРТАЖ ЮЛІЇ ГУБСЬКОЇ, ТК ПРЯМИЙ ТА АТН Понад тиждень безперервного...
23-07-2021 11:33
Парадний розрахунок Національного університету цивільного захисту України, що 24 серпня у Києві представлятиме Державну службу України з над...
22-07-2021 09:37
За координації Віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, за участі Урядового офісу координації європейської та євроатлант...
19-07-2021 11:23
19 липня о 8.15 ранку другий караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету цивільного захисту України на чолі із ...
19-07-2021 08:09
15 липня 2021 року в дистанційному режимі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу творчих ...
16-07-2021 06:12
14 липня, на виконання Указу президента України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 84 працівників системи МВС орденами, медаля...
15-07-2021 08:36

 

Контактна інформація

 • вул. Чернишевська, 94 (схема проїзду) м. Харків, 61023, Україна
 • Тел./факс: (057) 700-31-71, 715-63-91
 • e-mail: nuczu@dsns.gov.ua
 • Приймальна комісія університета: (057) 707-34-06