Дистанційне навчання на кафедрі пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗУ

Протягом карантину продовжується у режимі онлайн викладання дисциплін на кафедрі пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗУ. Науково-педагогічні працівники кафедри ефективно застосовують для цього різні платформи, наприклад, ZOOM, GOOGLE CLASS, VIBER та інші.

Для оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти широко використовується система комп’ютерного тестування OPEN TEST. Так, на кафедрі дана система із відповідними пакетами тестів була застосована для складання іспитів з дисциплін «Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки», «Техногенна безпека об’єктів» та «Теоретичні основи пожежної безпеки технологічних процесів та апаратів».

Практика здійснення дистанційного тестування iз застосуванням різноманітних програмних засобів свідчить, що таким чином забезпечується висока ефективність перевірки якості засвоєння навчального матеріалу здобувачами вищої освіти.

Розпочато роботу з прийняття екзаменів та заліків в дистанційному режимі. Слід зазначити, що онлайн процедури атестації вимагають більше часу та зусиль як від здобувача, так і від НПП.

Підготовка випускових робіт відбувається згідно з графіком. Під час перевірки на співпадіння тексту використовується ліцензійний продукт.

 

Прес-служба НУЦЗУ