В НУЦЗ України відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання.

19,20,22 та 23 червня 2020 року в Навчально-науково-виробничому центрі Національного університету цивільного захисту України пройшов захист кваліфікаційних робіт у здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання із застосуванням очних та дистанційних форм захисту. Підготовкою здобувачів за цією спеціальністю передбачено оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками й уміннями стосовно публічного управління та адміністрування, зокрема у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки, соціально-економічного та гуманітарного розвитку тощо. Під час захисту були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 Наполегливість, отримані знання й обґрунтовані рекомендації, запропоновані в межах дипломних робіт здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання, були високо оцінені членами екзаменаційної комісії. Її головою є заступник директора департаменту – начальник управління фінансування житлово-комунальної сфери Харківської міської ради, кандидат державного управління, доцент Галина Даудова. Заступником голови екзаменаційної комісії є ректор НУЦЗ України, д.держ.упр., професор Володимир Садковий, а членами – начальник навчально-науково-виробничого центру, д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, д.держ.упр., професор Сергій Майстро, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, д.держ.упр., професор Олексій Крюков і начальник наукового відділу з проблем державної безпеки ННВЦ, д.держ.упр. Аліна Помаза-Пономаренко.

 

Навчально-науково-виробничий центр