Науково-педагогічні працівники кафедри НУЦЗУ проводять факультативні заняття для здобувачів вищої освіти університету

З 26 листопада до 11 грудня науково-педагогічні працівники кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту НУЦЗУ, а саме: доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Васильченко Олексій та доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Безугла Юлія - проводять факультатив «Попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах та територіях» для здобувачів вищої освіти Національного університету цивільного захисту України.

Під час проведення факультативу із використанням матеріально-технічних засобів кафедри та сучасних технологій, відповідно до карантинних вимог, здобувачі вищої освіти університету знайомляться з основними досягненнями світової будівельної науки, детально вивчають небезпеку підприємств різного призначення та навчаються основам забезпечення безпеки будівель та споруд (будівельних конструкцій); отримують додаткові теоретичні знання та практичні навички з питань проектування, будівництва та експлуатації будівельних об'єктів з урахуванням їх поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та опановують методики перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах на відповідність діючим нормативним актам у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.

Протягом проведення факультативу здобувачі вищої освіти детально вивчатимуть питання конструктивного виконання будинків різного ступеня вогнестійкості та їх протипожежний захист; порядок визначення межі та ступеня вогнестійкості будівельних конструкцій; особливості застосування збірних щитових будинків; особливості забезпечення захисту від пожеж висотних будівель та будинків підвищеної поверховості; прогнозування та оцінка інженерної обстановки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та багато інших професійно-орієнтованих напрямків, які необхідні під час подальшої службової діяльності фахівця у сфері цивільного захисту.

Прес-служба НУЦЗУ