Збірник наукових праць «Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління» увійшов до міжнародної наукометричної бази «indexed in InfoBase Index. IBI Factor»

Завжди важливо починати новий рік з новими досягненнями. Одним із таких досягнень став новий науковий успіх збірника наукових праць «Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління», який входить до групи Б, а також проіндексований в семи зарубіжних наукометричних базах, має індекс DOI та тримає високий  рейтинг у науковців України. Публікації у науковому збірнику проходять ретельне рецензування міжнародною редакційною колегією на   академічну доброчесність, актуальність та ступінь дослідження проблеми,  тому за  високий рейтинг та поширення, новизну та актуальність наукових публікацій  збірник наукових праць «Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління» було включено до ще однієї міжнародної наукометричної бази «indexed in InfoBase Index. IBI Factor».

Науковцям бажаємо успіхів на теренах науки та запрошуємо до плідної наукової співпраці.

Навчально-науково-виробничий центр