В НУЦЗУ відбулася атестація здобувачів вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності "Пожежна безпека"

25 лютого на кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України відбувся прийом атестаційного екзамену для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Пожежна безпека, Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки зі спеціальності" 261 «Пожежна безпека». 

Під час захисту здобувачі вищої освіти мали змогу продемонструвати набуті під час навчання теоретичні знання, практичні навички й уміння, які необхідні фахівцеві у сфері пожежної та техногенної безпеки. Знання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти отримали позитивні оцінки представників екзаменаційної комісії № 14. На заході був присутнім проректор з наукової роботи - начальник науково-дослідного центру Володимир Андронов та начальник факультету пожежної безпеки Андрій Ромін.

 

 

Більше статей...