Факультет оперативно-рятувальних сил

 

 

Факультет оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України запрошує для навчання за спеціальностями:

 • "Пожежна безпека", освітньо-професійна програма "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи ";
 • "Хімічні технології та інженерія", освітньо-професійна програма  "Радіаційний та хімічний захист";

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною та заочною формами навчання як за державним замовленням (курсант), так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (студент). На бюджет приймаються особи чоловічої і жіночої статі. Курсанти є рядовими служби цивільного захисту та знаходяться на спеціальному обліку, вони не підлягають призову на військову строкову службу. Студенти факультету, які мають високі показники у навчанні, мають можливість переведення на бюджетну форму навчання з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України.   

Терміни навчання

за освітнім ступенем бакалавр: денна форма 3 роки 10 місяців (на основі атестату про повну загальну середню освіту), 2 роки 10 місяців (на основі диплому молодшого спеціаліста); заочна форма 4 роки 6 місяців (на основі атестату про повну загальну середню освіту), 2 роки 10 місяців (на основі диплому молодшого спеціаліста).

за освітнім ступенем магістр: денна форма 1 рік 6 місяців, заочна форма 1 рік 9 місяців.

Телефони для консультацій: 095-606-71-79, 093-661-76-26, 095-927-58-00

Детальніше - на офіційному сайті факультету:  http://ors.nuczu.edu.ua/uk/

 

Спеціальність 261 "Пожежна безпека", освітньо-професійна програма "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи"

Можливість працевлаштування:

За направленням ДСНС України в галузі пожежної безпеки та цивільного захисту на посадах:

 • інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 • фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту;
 • оперативний черговий (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.);
 • фахівець з пожежної безпеки;
 • фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

За вільним вибором:

 • інженер дослідно-випробувальної лабораторії;
 • фахівець, інженер відділу цивільного захисту в органах виконавчої влади (обласні, міські, районні державні адміністрації).

 

 

 

Спеціальність 161 "Хімічна технологія та інженерія", освітньо-професійна програма "Радіаційний та хімічний захист"

Детальніше - на офіційному сайті факультету:  http://ors.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-spetsialnoi-khimii-ta-khimichnoi-tekhnolohii

Facebook: https://www.facebook.com/shhtnuczu/

Instagram: https://www.instagram.com/shhtnuczu/

Виртуальный тур (вул. Баварська,7, Корпус кафедри спеціальної хімії та хімічної технології):  https://nuczu.edu.ua/images/virtualtour/output1/virtual2.html

Можливість працевлаштування:

За направленням ДСНС України в галузі практичного забезпечення хімічного та радіаційного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, в аварійно-рятувальних загонах на посадах:

 • фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 • інструктор з радіаційної та хімічної розвідки;
 • інженер-радіолог;
 • інженер з радіаційної та хімічної розвідки;
 • інженер з радіаційної безпеки.

За вільним вибором:

 • на інженерних посадах у науково-дослідницьких інститутах технічного профілю;
 • на підприємствах органічного та неорганічного синтезу, високомолекулярних сполук;
 • на промислових підприємствах;
 • в екологічних лабораторіях;
 • в хіміко-радіометричних лабораторіях;
 • в службі радіаційного та хімічного захисту;
 • в контрольно-вимірювальних службах;
 • в криміналістичних лабораторіях.