Факультет техногенно-екологічної безпеки

 

Сьогодні в багатьох сім'ях, де діти вчаться в випускних класах, вирішується питання про вибір професії, яка в наш непростий час дасть можливість працевлаштування.

Факультет техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України запрошує для навчання за спеціальностями:

  • "Цивільний захист", освітня програма "Охорона праці";
  • "Екологія", освітня програма "Екологічна безпека";
  • "Технології захисту навколишнього середовища", освітня програма "Техногенно - екологічна безпека"

Контрактне навчання. Вступ до факультету гарантовано за умови успішної здачі ЗНО з конкурсних предметів, які будуть визначені правилами прийому до університету на 2021 рік.

Звертаємо вашу увагу, що на відміну від більшості вищих навчальних закладів, вартість навчання залишилася прийнятною для вступу.

Детальніше - на офіційному сайті факультету: http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/;
Місця роботи випускників: http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/pratsevlashtuvannya-vipusknikiv/nashi-vipuskniki-na-praktichnij-roboti
Відгуки випускників: http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/pratsevlashtuvannya-vipusknikiv/vidguki-vipusknikiv
Канал на youtubе: https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw:
Група в в Instagram: https://www.instagram.com/nuczu_fteb/;
Телефони для консультацій: (067) 422-96-63; (066) 738-40-14; (063) 772-91-75.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ

 
 
  • освітньо-професійна програма «Охорона праці»

Фахівець з охорони праці - важлива і цікава професія. Фахівець з охорони праці повинен розуміти нормативні акти і спеціалізовані правила, що стосуються галузі функціонування підприємства, установи чи організації, в якій він працює, вміти взаємодіяти з перевіряючими органами. Найважливішими обов’язками фахівця з охорони праці є атестація працівників і атестація робочих місць задля усунення ризиків професійної діяльності та забезпечення безпечних умов праці.

Сфера охорони праці – це професійна безпека та здоров’я, управління та нагляд у промисловості і сільському господарстві, на транспорті і будівництві, у торгівлі і сфері послуг.

Охорона праці – це необмежені можливості працевлаштування.

Спеціальність  263 «Цивільна безпека»

Освітньо-професійна програма «Охорона праці»

Освітній ступінь – бакалавр

Освітня кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки

Форма навчання – очна (денна) / заочна

Строк підготовки – 3 роки 10 місяців / 4 роки 6 місяців

Професійні назви робіт: інспектор з охорони праці, інженер з охорони праці, страховий експерт з охорони праці тощо.

 

Спеціальність  263 «Цивільна безпека»

Освітньо-професійна програма «Охорона праці»

Освітній ступінь – магістр

Освітня кваліфікація – магістр з цивільної безпеки

Форма навчання – очна (денна) / заочна

Строк підготовки – 1 рік 6 місяців / 1 рік 9 місяців

Професійні назви робіт: фахівець з питань цивільного захисту, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони праці, страховий експерт з охорони праці, експерт з умов праці, інспектор з охорони праці, (молодший) науковий співробітник (галузь інженерної справи) тощо.

 
 
  • освітньо-професійна програма «Техногенно-екологічна безпека»

Техногенно-екологічна безпека – це сучасні універсальні знання та компетенції, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, міським та сільським господарством, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Випускник за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» володітиме навичками створення та впровадження перспективних екологічних проектів та систем енерго- та ресурсозбереження. Фахівець з техногенно-екологічної безпеки зможе створити на підприємстві систему управління екологічною безпекою за вимогами стандартів ISO 14000.

Техногенно-екологічна безпека – це майбутнє працевлаштування в сфері техногенно-екологічної безпеки, природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності на промислових та комунальних підприємствах, в проектних установах та громадських організаціях, органах державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

Обирай спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» на факультеті техногенно-екологічної безпеки в Національному університеті цивільного захисту України. Давай створимо твоє майбутнє разом!

Спеціальність – 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма – «Техногенно-екологічна безпека»

Форма навчання – очна та заочна

 

Освітній ступінь – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища

Строк підготовки – 3 роки 10 місяців (очна) / 4 роки 6 місяців (заочна)

 

Освітній ступінь – магістр

Кваліфікація – магістр з технологій захисту навколишнього середовища

Строк підготовки – 1 рік 6 місяців (очна) / 1 рік 9 місяців (заочна)

 
 
  • освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

Фахівець-еколог повинен володіти не лише базовим об’ємом знань з фізики, хімії, біології, інформатики, мати необхідні знання з природничих наук (геологія, метеорологія, гідрологія та інші), а й досконало володіти уміннями з професійних дисциплін (екологічне право, економіка природокористування, заповідна справа, екологія надзвичайних ситуацій, організація та управління в природоохоронній діяльності, природоохоронні технології тощо), бути не лише фахівцем в галузі екології, але й компетентним інженером.

Робота еколога нероздільно пов’язана зі знаннями та навичками в юриспруденції та бухгалтерській справі.

Практичні заняття з екології, виробничі екологічні практики, стажування (в т.ч. за кордоном) – упевнений шлях до здобуття фаху задля вирішення проблем стану навколишнього середовища та реалізації стратегії сталого розвитку людства.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

Освітній ступінь – бакалавр

Освітня кваліфікація – бакалавр з екології

Форма навчання – очна (денна) / заочна

Строк підготовки – 3 роки 10 місяців / 4 роки 6 місяців

Професійні назви робіт: еколог, експерт з екології тощо.

 

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

Освітній ступінь – магістр

Освітня кваліфікація – магістр з екології

Форма навчання – очна (денна) / заочна

Строк підготовки – 1 рік 6 місяців / 1 рік 9 місяців

Професійні назви робіт: еколог, експерт з екології, (молодший) науковий співробітник тощо.

 

 

Випускники факультету техногенно-екологічної безпеки – сучасні фахівці з цивільної безпеки та охорони праці, екології та техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та пожежної безпеки.

Гасло рятувальників України «Запобігти. Врятувати. Допомогти», поряд із захистом населення і територій, їхньою діяльністю особливо реалізується у сферах трудової діяльності і захисту навколишнього середовища.

Організація навчального процесу для вихованців факультету з позицій ризикорієнтованого підходу та безпекознавства є запорукою сформованості культури безпеки сучасної особистості, що власними переконаннями формує свідомість прогресивного суспільства.

Інноваційні технології навчання, практико-орієнтований підхід, виїзні заняття та різноаспектна позанавчальна діяльність – ефективний шлях до формування не просто компетентного фахівця, а освіченої людини як людини нового еволюційного типу.