Навчально-науково-виробничий центр

 

Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України запрошує для навчання за спеціальностями:

 • 242 – «Туризм», освітньо-професійна програма  «Туризм»
 • 281 – «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування або Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»

Детальніше - на офіційному сайті центру: http://nnvc.nuczu.edu.ua/;
Група в в Facebook: https://www.facebook.com/nuczu.nnvc;
Телефони для консультацій: (057) 704-14-31. (093) 139-88-61, (066) 914-44-41
Контакти: м. Харків, вул. Лермонтовська, 28

 

Бакалавр за спеціальністю «Туризм»

 

Відповідно до спеціальності 242 «Туризм» випускники можуть працювати на посадах: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.); гід-країнознавець міжнародного туризму; спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму; екскурсознавець, туризмознавець, фахівцем з розвитку туризму, оргсекретар, референт в туристичних агенствах, фірмах, підприємствах, інформаційних центрах, управліннях, відділах, службах з туризму, органах державної влади та місцевого самоврядування, асоціаціях та федераціях туризму, вчитель історії.

Для вступу за спеціальністю «Туризм» необхідні сертифікати ЗНО:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України, або математика або біологія або географія або фізика або хімія на вибір

(Поріг для вступу на наш факультет достатньо скласти ЗНО з фахових предметів щонайменше на 100 балів. Є можливість проходити навчання на військовій кафедрі та проживання у гуртожитку)

Підготовка студентів за цією спеціальністю орієнтована на поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок у сфері туристичного бізнесу, який розвивається стрімкими темпами як в Україні, так і в усьому світі. Фахові предмети, які вивчаються студентами:

 • маркетинг і менеджмент туризму;
 • інформаційні системи і технології в туристичній галузі;
 • туристичні ресурси України; світовий туризм;
 • інфраструктура туризму й екологія;
 • організація екскурсійної й анімаційної діяльності;
 • етика бізнесу;
 • правове регулювання в туристичній діяльності тощо.

Термін навчання на денній формі - 3 роки 10 міс.
Термін навчання на заочній формі - 4 роки 6 міс.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб та з можливістю оплати щомісячно, щоквартально та щосеместрово.

Вартість навчання за рівнем бакалавр (спеціальність «Туризм»):

 • денна форма – 17000 грн.;
 • заочна форма – 13000 грн.

 

Магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

 

Відповідно до спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» випускники можуть працювати на посадах: Випускник-магістр має можливості працювати на посадах з управління персоналом та менеджменту на підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності і сфер діяльності, на державній службі й органах місцевого самоврядування.

Для вступу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» необхідно мати диплом про повну вищу освіту за будь-яким напрямком підготовки. та результати ЗНО з іноземної мови.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра або ОКР спеціаліста в НУЦЗ України проводяться додаткові вступні випробування.

Професійна підготовка магістрів за цією спеціальністю передбачає поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок щодо публічного управління та адміністрування , зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки.

Термін навчання на денній формі – 1 рік 6 міс.
Термін навчання на заочній формі – 1 рік 9 міс.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб та з можливістю оплати щомісячно, щоквартально та щосеместрово.

Вартість навчання за рівнем магістр (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»):

 • денна форма – 19000 грн.;
 • заочна форма – 15000 грн.