Навчально-науково-виробничий центр

 

Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України запрошує Вас на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр за спеціальністю «Туризм» і  магістр за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування».

Підготовка студентів за спеціальністю «Туризм» орієнтована на поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок у сфері туристичного бізнесу, який розвивається стрімкими темпами і тому є перспективним видом діяльності.

Термін навчання – 4 роки. Вартість навчання: денна форма – 12000 грн, заочна форма 8800 грн.

Професійна підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» за цією спеціальністю передбачає поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок щодо державного управління, зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки.

Термін денної форми навчання - 1,5року., заочної форми навчання - 1 рік 9 міс. Вартість навчання: денна форма – 13000 грн, заочна форма 10000 грн.

Контакти: м. Харків, вул. Лермонтовська, 28, тел.: (057) 704-14-31. (093) 139-88-61, (095) 693-05-03, (097) 377-31-87.