Освітньо-наукова програма вищої освіти «Цивільний захист» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» заспеціальністю 263 «Цивільна безпека», рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії