Освітньо-професійна програма вищої освіти «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» заспеціальністю 261 «Пожежна безпека», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), ступінь – бакалавр